Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare

21 januari 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 januari 2008 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan besproken en werd een advies geformuleerd over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Op het grondgebied van Izegem zijn er vijf deelgebieden voorzien waarbij de bestemming van het gewestplan gewijzigd wordt.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe formuleerde namens de N-VA – fractie een hele reeks bedenkingen bij het plan.

“Door de ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen aan de Sasbrug en in de omgeving van Top Interieur komt er extra ruimte in Izegem voor bedrijven. Het bedrijventerrein aan de Sasbrug zal een meerwaarde zijn voor Izegem door de mogelijkheid om een spooraftakking uit te bouwen die samen met de overslagterminal in Roeselare de drie verkeersmodi water, weg en spoor samenbrengt”, stelde raadslid Himpe. Maar hij plaatste vraagtekens bij de concrete uitwerking en de keuze van de bedrijven voor dat bedrijventerrein.

Woonreservegebieden

In de plannen zijn er ook twee woonreservegebieden aan de Hazelaarstraat en aan de Hondekensmolenstraat. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg om de ontwikkeling van deze gebieden te faseren. “Voor het woongebied aan de Hazelaarstraat is er aandacht nodig voor de verkeersafwikkeling. Zowel de lichtenbeveiligde fietsenoversteekplaats op de N36 als de aftakking van de N36 naar de wijk De Mol dreigen te verdwijnen”, beklemtoonde het raadslid.

Hij vroeg ten slotte ook om bij de ontwikkeling van de woongebieden aandacht te hebben voor de vrije bebouwing. “Bijna alle verkavelingen op het Izegemse grondgebied zijn in handen van bouwpromotoren, terwijl er veel vraag is naar kavels waar de eigenaars vrij kunnen bouwen”, besloot raadslid Himpe.

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA