Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Zes jaar verloren

De Weekbode

7 december 2007

Grup Mandelvallei in Kachtem is door de Bestendige Deputatie verworpen. De bestemming voor Decof werd als oorzaak aangehaald, maar ook de ontwerper bleek niet over de "juiste papieren" te beschikken.

Het grup Mandelvallei was vorige gemeenteraden al vaak voer voor discussie. De provincie keurde het grup dat in 2001 al werd opgestart nu af en dus moet men van vooraf aan herbeginnen. Kurt Himpe (N-VA): "Volgens de Deputatie is de uitbreiding van Decof niet in overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zijn het plan en de voorschriften onduidelijk en het plan werd opgemaakt door een ontwerper die niet bevoegd is. Het dossier werd opgestart in 2001, het eerste voorontwerp was pas in 2004 klaar en dat terwijl Izegem een voortrekkersrol speelt in de omzetting van BPAs in grups."

Kurt Himpe vroeg vooral om lessen te trekken uit hetgeen gebeurde en geen tweede maal in dezelfde val te trappen. Schepen Joris Claeys die nu bevoegd is voor de materie erkent dat het om een zwak uitgewerkt grup ging. "De ontwerper is intussen wel erkend, maar er kunnen veel zaken beter. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe ontwerper."

Nol Vansteeland (VLD) drukte nog zijn bezorgdheid uit over Decof. "Bedrijfsleiders die investeren worden maar al te vaak achteraf geconfronteerd met beslissingen die hun investeringen tenietdoen."

(Wouter Vander Stricht)