Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Welkom aan de vrouwen

De Weekbode

28 september 2007

Jong N-VA, afdeling Izegem, nam afscheid van twee bestuursleden die stilletjes aan te oud werden voor het jongerenbestuur : Bart Van Damme en Kurt Himpe. Tegelijkertijd werden enkele nieuwe bestuursleden - joepie, ook enkele van het vrouwelijk geslacht, zeiden de bestuursleden - opgenomen. "We volgen met de nieuwe bestuursploeg het reilen en zeilen in Izegem van nabij om dan onze aandachtspunten via de N-VA-fractie op de gemeenteraad te brengen", zegt voorzitter van Jong N-VA Izegem Bernhard De Muynck.

Bart Van Damme neemt afscheid als ondervoorzitter van de Jong N-VA. "Vijftien jaar lang was hij een drijvende kracht in ons bestuur, ook al trad hij meestal niet op de voorgrond", aldus de voorzitter. "Je kon ook altijd op hem rekenen. De tweede die ons bestuur verlaat is gemeenteraadslid Kurt Himpe. Een jong N-VA'er die de laatste jaren wel veel op de voorgrond kwam met concrete voorstellen en creatieve ideeën. Een man die het trouwens ook als gemeenteraadslid uistekend doet."

Er komen ook een aantal nieuwe bestuursleden bij. "Simon Deré (18), een laatstejaars uit het Sint-Jozefscollege, wordt de nieuwe secretaris en vervangt in die functie Wim De Waegenaere, die nu penningmeester wordt. Wim is student Toegepaste Economische Wetenschappen. Nick Verschoot (28), een bediende, wordt de nieuwe ondervoorzitter. Gemeenteraadslid Bert Maertens (23), die als raadgever communicatie op het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois werkt, blijft gezien zijn leeftijd uiteraard nog actief als N-VA-jongere. "

Voorzitter Bernhard De Muynck, die stage loopt bij een advocaat, is bijzonder blij dat er nu meer vrouwen in het bestuur komen. "Dat is niet evident", zegt hij. "Annelies Van den Broucke telt 24 lentes en studeert rechtspraktijk in Gent. Nele Margot is (al) 33 en psychiatrisch verpleegkunde. Textielontwerpster Veerle Van Damme, zus van Bart, is de derde vrouw in het bestuur. Jong N-VA telt acht bestuursleden."

Bernhard De Muynck en zijn bestuur willen met het nieuwe bestuur meer wegen op het beleid. "Dit jaar hadden we onder andere al onze fietsactie in de Marktstraat. Nu willen we eerst de situatie in Izegem in kaart brengen en dan kijken we wat volgens ons beter kan. Onze voorstellen proberen we dan via onze fractie op de gemeenteraad te krijgen. Ik mag ook zeggen dat ons bestuur representatief is voor de Izegemse bevolking. Bovendien vangen onze bestuursleden verschillende signalen op in de raden waar ze als jongere in vertegenwoordigd zijn. Veerle, Nele en Simon zitten in de jeugdraad, Wim in de algemene vergadering van de vzw 't Joc De Schuur en de Economische Raad, Nick in het Stedelijk Feestcomité en directiecomité van 't JOC en ikzelf zit in de vzw PWA. Wim De Waegenaere gaat bovendien in Kortrijk de studenten warm maken voor een Kortrijkse Jong N-VA-afdeling, iets wat ik in Leuven deed."

Zijn jongeren nog wel geïnteresseerd in politiek ? "Ongetwijfeld ! Maar vooraleer je de jongeren daarvoor kunt interesseren, moet er natuurlijk ook een politiek werking zijn. En die is er in Izegem, in Kortrijk niet. Maar daar komt verandering in", besloot Bernhard De Muynck.