Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vlaams Belang en N-VA vinden dat schepen Kurt Grymonprez tekortschiet

De Weekbode

13 juli 2007

Dat schepen Kurt Grymonprez enkele keren enkele keren niet kwam opdagen tijdens de commissie voor Sociale Zaken en  Welzijn zorgt bij oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA voor wrevel. "Ik was elke keer verontschuldigd. Bovendien vind ik dat er te veel commissies worden georganiseerd..."

Bij het begin van de legislatuur werden drie gemeentelijke commissies opgericht: Openbare Werken en Mobiliteit, Financiën en sociale Zaken en Welzijn. Bedoeling van die commissies is om beleidsvoorbereidend en beleidsadviserend te werken. Dat moet een vlotter verloop van de gemeenteraad garanderen.

"De eerste twee commissies leveren goed werk", aldus Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "De commissie voor Sociale Zaken en Welzijn is echter een miskleun van jewelste. Op donderdag 5 juli was er opnieuw een commissievergadering gepland. Kurt Grymonprez, de bevoegde schepen, gaf net zoals de vorige keren verstek, de OCMW-voorzitter was verontschuldigd en de commissiesecretaris was met vakantie. Noodgedwongen moest Herman Jonckheere, voorzitter van de commissie, het verslag opmaken. Net zoals de vorige keer stelde de vergadering, buiten een interessante uiteenzetting over de sociale huisvestingsdienst, niks voor. Samen met de voorzitter lieten de meeste commissieleden dan ook hun ongenoegen blijken en dan vooral over de zoveelste afwezigheid van schepen Grymonprez."

"Komt daarbij dat zo'n commissivergadering ook aardig wat kost aan stad Izegem, lees de belastingbetaler. Voor de vergadering van de afgelopen donderdag was dit ongeveer 2000 euro aan zitpenningen."

"Wij schenken onze zitpenningen weg aan het goede doel"

De Vlaams Belang - fractie besliste om de zitpenningen, dit jaar al ontvangen voor de commissie voor Sociale Zaken en Welzijn, weg te schenken aan een goed doel !

Kurt Himpe (N-VA) treedt Sintobin bij. "Ik was tijdens de laatste twee zittingen van de commissie aanwezig als plaatsvervanger voor onze vaste commissieleden. Ik heb tijdens de zitting van 7 juni gezegd dat ik nog nooit een commissievergadering had bijgewoond waarbij de bevoegde schepen (telkens) afwezig was. Na de zitting liep Kurt Grymonprez gewoon in het stadhuis rond, maar hij was dus niet naar de zitting gekomen. Tijdens de commissievergadering van 5 juli was de situatie nog erger: de bevoegde schepen was afwezig en ook de OCMW-voorzitter was er niet (wegens vakantie). Ik heb toen tijdens de vergadering gezegd dat het blijkbaar een gewoonte is van de schepen om niet aanwezig te zijn: tijdens de vorige bestuursperiode was hij lid van de beheerraad van de stedelijke openbare bibliotheek en ik heb hem in elk geval nooit gezien ! Ook naar de vergaderingen van het Stedelijk Feestcomité stuurt hij nogal vaak tot altijd zijn spreekwoordelijke kat. Als fractieleider vind ik dat de schepen dringend meer verantwoordelijkheid aan de dag mag leggen. Er is een vaste vergaderagenda voor de commissies en ik juich dit toe. Het annuleren van commissievergaderingen vind ik niet direct een optie: voor een stad van 26.000 inwoners zijn er voldoende dossiers die kunnen en moeten voorbereid worden."

"Te veel commissies"

Schepen Kurt Grymonprez heeft zo zijn eigen mening. "In de commissie heb je twee luiken: het sociale beleid en de materies van het OCMW. Wel, als ik eerlijk mag zijn heeft op de agenda al één keer echt een beleidspunt van Sociale Zaken gestaan. Het ging dan om het drugs- en alcoholpreventieplan. Dat kwam op de gemeenteraad en dat hebben we op voorhand dan ook op de commissie gebracht."

"Ik vind persoonlijk dat er te veel commissies georganiseed worden. Het bijeenroepen van en commissie en het samenstellen van de agenda is niet mijn taak, maar die van de voorzitter (Herman Jonckheere, red.). Maar als er op de agenda niets staat die expliciet mijn bevoegdheden aangaat, dan kan ik daar weinig komen doen."

"En ja, commissies kosten behoorlijk wat geld. Daarom vind ik ook dat je ze niet moet samenroepen als er geen voldoende gestoffeerde agenda is. Dat het Vlaams Belang de zitpenningen wil wegschenken aan het goede doel vind ik een mooie geste. Ik wil gerust enkele tips geven voor een goed doel in de sociale sector", besluit schepen Kurt Grymonprez.

(Wouter Vander Stricht)