Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkavelingen in Emelgem

De Weekbode

28 december 2007

De aanblik van Emelgem wijzigt zienderogen. Op dit ogenblik is de verkaveling in de Haaipanderstraat visueel het duidelijkst omdat de wegen er al aangelegd werden. De NV Durabrik realiseert er op korte termijn 28 woningen. In de Baronstraat zal de NV Dumobil 55 woningen op de site Pickavet bouwen, maar als de randgebieden meegerekend worden, dan komen er op en rond de verkaveling in totaal 82 woningen. Er komt ook een verkaveling Sabine Van Daele in de Nachtegaalstraat (32 woningen) en aan de oostkant van het gebied Nachtegaalstraat - Ghistelstraat (39 woningen) door de NV Matexi.

Vooral over de verkavelingen in de Nachtegaalstraat en de Ghistelstraat is er nogal wat bezorgdheid bij de buurtbewoners. Ze vrezen dat er wateroverlast zal zijn, doordat de natuurlijke overstromingsgebieden van onder andere de Gistelbeek volgebouwd zullen worden. Naast de Gistelbeek zal de verkavelaar een bufferbekken van 575 m3 aanleggen.

Ook de verkaveling in de Ghistelstraat komt dicht bij de Gistelbeek. Gemeenteraadslid Kurt Himpe krijgt steeds meer vragen van buurtbewoners over de waterproblematiek. "Ook daar zullen waterbeheersingswerken uitgevoerd worden. Volgens de plannen komen er twee buffers van 875 m3 en 375 m3 tussen de Gistelbeek en de verkaveling van Matexi".