Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Sanctie voor het plaatsen van anderstalige verkeersborden

De Weekbode

28 september 2007

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om in Izegem aannemers die anderstalige verkeersborden plaatsen bij het uitvoeren van werken een administratieve geldboete op te leggen. Hij vraagt op 1 oktober aan de Izegemse gemeenteraad om goedkeuring.

Vaak duiken in Vlaamse steden en gemeenten tweetalige of anderstalige verkeersborden op als er werken uitgevoerd worden door aannemers en nutsmaatschappijen. “In 2004 trok ik al aan de alarmbel toen een aannemer in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) in Izegem werken uitvoerde. Her en der doken er Franstalige verkeersborden op. Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober 2004 vroeg ik het Izegemse stadsbestuur om op te treden”, stelt Himpe.

Uit een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur en een vroegere stellingname van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bleek dat dergelijke verkeersborden moeten beschouwd worden als berichten en mededelingen aan het publiek en in Izegem dus uitsluitend in het Nederlands moeten gebeuren.

“Met het voorstel moeten de aannemers in zo’n geval de anderstalige vermeldingen op een eerste verzoek van de aangewezen ambtenaar verwijderen en vervangen door eentalig Nederlandstalige borden, zoniet zal de stad ambtshalve overgaan tot de verwijdering en de vervanging op kosten en risico van de overtreder. De overtreding zou dan ook bestraft kunnen worden met een administratieve geldboete van 250 euro”, besluit Himpe.

Komende maandag 1 oktober bevat de agenda van de gemeenteraad slechts 17 punten. In het oog springt de aankoop van een terreinwagen voor de brandweer die al tot hee wat discussie leidde tussen de aankoopdienst en brandweer en waar in vorige gemeenteraden ook al hevig werd over gediscussieerd. Geert Leenknecht (VLD) vraagt om het politiereglement op nachtlawaai aan te passen zodat landbouwers in het seizoen ook 's nachts kunnen oogsten.

Maureen Raedt (SP.a) vraagt de invoering van de provinciale parkeerkaart voor hulpverleners.