Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Samenstelling van adviesraden zorgt voor de nodige discussie

De Weekbode

26 januari 2007

Op de gemeenteraad van maandag jongstleden werd de beleidsnota "meegedeeld". "De discussie is pas voor de volgende gemeenteraad", liet burgemeester Gerda Mylle noteren. Een beperkt aantal punten werd afgewerkt, maar in deze relatief korte raad maakte voorzitter Herman Jonckheere meteen duidelijk dat hij niet met zich laat sollen.

De gemeenteraad kondigde zich aan met heel wat interpellaties, maar voorzitter Herman Jonckheere schoof die netjes naar het einde van de raad. De banken waar het schepencollege plaatsneemt, zijn trouwens uitgebreid. Het is intussen een grote equipe die daar zetelt. Vroeger zaten er naast de burgemeester en secretaris ook nog vijf schepenen. Nu zijn dat nog twee mensen meer. Thierry De Guffroy is als OCMW-raadsvoorzitter ook aan het College toegevoegd en Herman Jonckheere zit als voorzitter op het andere uiteinde.

In deze raad ging het vooral over het goedkeuren van reglementen en het samenstellen van adviescommissies. Ook de deontologische code die moest goedgekeurd worden, leverde wat discussie op. Vraag was of een medewerker van een gemeenteraadslid ook dossiers mag inkijken en of die dan ook de deontologische code moest ondertekenen. Geert Bourgeois (N-VA) en peter Defreyne (CD&V) kwamen al snel tot de consesnus dat gemeenteraadsleden die een medewerker hebben, eigenlijk persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun medewerker.

Ook over de vervanging van commissieleden ontstond wat discussie. Bij de bijeenkomst van de fractieleiders was immers overeengekomen dat er een vervanger mocht komen en dat die ook bezoldigd zou worden. Maar in het reglement stond het anders. "Als ik Geert Leenknecht vervang, of hij mij, dan is dat niet bezoldigd", meende Nol Vansteeland (VLD). Herman Jonckheere wees het College op de overeenkomst. Het College vreesde dat de commissies een duiventil zouden worden, vandaar de verandering.

(Omgekeerd) evenredig

Het Vlaams Belang reageerde - zoals vooraf al aangekondigd - op de samenstelling van de stedelijke adviescommissies. De samenstelling ziet er als volgt uit voor de commissies: SP.a 3, CD&V 3 N-VA 2, VLD 1 en Vlaams Belang 1. "In het reglement staat dat de commissies evenredig met het aantal zetels in de gemeenteraad samengesteld moeten zijn. Wij krijgen in de commissies n zitje, terwijl VLD ook n vertegenwoordiger mag sturen. Hoewel wij zeker de VLD niet viseren met onze tussenkomst, kan het toch niet dat wij slechts evenveel vertegenwoordigers hebben, maar dubbel zoveel zetels. Dat is bepaald niet evenredig", aldus Vlaams Belanger Stefaan Sintobin.

In de commissie Welzijn worden naast de tien gemeenteraadsleden ook nog vijf OCMW-raadsleden toegevoegd, drie van de meerderheid en twee van de oppositie. "Dat moet gestemd worden binnen het OCMW. En als men weer afspreekt, zie ik het al gebeuren dat de oppositie er door VLD en N-VA zal vertegenwoordigd zijn. Dan heeft VLD twee zitjes, tegen wij n. Omgekeerd evenredig dus." Na de zitting maakte Sintobin bekend hiertegen klacht in te dienen bij de gouverneur.

Kort en vragenkwartiertje

De belasting op parkeren van reclamevoertuigen werd afgeschaft. "Dat hadden wij langer voorgesteld, er was daar immers toch geen controle op", voegde Kurt Himpe (N-VA) nog snel toe.

Bert Maertens (N-VA) vroeg hoe het zat met de naleving van het rookverbod in zalen die door de stad worden verhuurd, zoals zaal ISO en het JOC. Er zijn daar pictogrammen aangebracht, maar zijn wij als stad niet gedeeld verantwoordelijk voor de naleving?" Schepen Kurt Grymonprez (SP.a) beloofde om er in de stadsperiodiek nog extra aandacht aan te schenken. En ook in het huurreglement dat een huurder ondertekent zullen we er ook nog eens expliciet medling van maken.

(Wouter vander Stricht)