Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Postkantoor Emelgem verdwijnt

De Weekbode

29 juni 2007

Wat al een tijdje gevreesd werd, is nu ook bewaarheid. Het postkantoor in Emelgem verdwijnt, dik drie jaar nadat het Kachtemse postkantoor gesloten werd. In Kachtem is er nu sinds kort wel een Postpunt.

Op de agenda van de gemeenteraad van 2 juli aanstaande stond het al aangekondigd als een mededeling. Burgemeester Gerda Mylle bevestigde ons het nieuws. "We zijn op woensdag 13 juni in Roeselare bij Johnny Thijs, CEO van De Post, geweest voor een uiteenzetting. Daaruit blijkt dat De Post streeft naar minstens n postkantoor per hoofdgemeente. Ik heb toen gevraagd hoe het zat met het Emelgemse postkantoor en ik kreeg te horen dat het dit jaar nog zal verdwijnen. In de plaats van verdwijnende postkantoren stelt De Post voor om Postpunten in te richten. Er is er n in Delhaize, maar dat vind ik voor Emelgem ontoereikend. Er zou er n in Emelgem zelf moeten komen."

Volgens Kurt Himpe (N-VA) verminderde men eerst het aantal openingsuren. "Daardoor vermindert ook het aantal bezoekers natuurlijk en dat is nu net de maatstaf waarop men zich baseert om al dan niet te sluiten. We steunen ook de visie van het stadsbestuur om te ijveren voor een Postpunt in Emelgem", klinkt het.

Al een Postpunt in Kachtem

Net nu dit nieuws bekend raakt, werd het Postpunt in Kachtem in krantenzaak De Kribel in de Kachtemsestraat 135 officieel geopend. Het Postpunt is eigenlijk al open sinds 24 mei en zaterdag 23 juni was het "promotiedag". Uitbaatster Martine Vervaele: "Het is nog altijd wat zoeken bij bepaalde postbewerkingen die eigenlijk ook mogen uitgevoerd worden in een Postpunt", klinkt het. "Bepaalde zaken mogen hier ook "afgehandeld" worden, zoals aangetekende zendingen, pakjes... De klant moet dan wel telefonisch navraag doen op het postkantoor Izegem. Het bewuste stuk wordt dan bezorgd in het Postpunt Kachtem voor afhaling."

Vlaams Belang vindt dat stad te weinig doet voor brandweer

Filip Buyse (Vlaams Belang) wil de situatie van de Izegemse brandweer aankaarten op de volgende gemeenteraad. "Het ongenoegen bij ons brandweerkorps groeit terecht", stelt hij. "Naast de vragen die er zijn omtrent de op staande veranderingen door de brandweerhervorming zorgt naast de gevoerde politiek van het stadsbestuur voor bijkomende ergernis. De taak van het stadsbestuur om ons korps te ondersteunen wordt naar onze mening onvoldoende vervuld. Dat dit een optimale werking van onze vrijwilligers bemoeilijkt is voor onze fractie niet langer aanvaardbaar. Vandaar dat wij naar aanleiding van enkele recente incidenten de gevoerde investeringspolitiek inzake onze brandweer op de komende gemeenteraad wensen aan te klagen."

"Voorbeelden? Begrotingsjaar na begrotingsjaar schuift het schepencollege de gevraagde aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor zich uit. Nog steeds werd er geen gunning verleend voor de aankoop ervan. Toen recente uit te voeren onderhouds- en herstellingswerken langer bleken te duren dan voorzien was er aanvankelijk geen vervangwagen voorhanden. Donderdagnacht en vrijdag vr het drukke batjesweekend zat onze Dienst 10 onder wagen en diende Roeselare de dienst over te nemen. Pas na tussenkomst via de gouverneur kon een ziekenwagen in Kortrijk worden opgevorderd", beweert Filip Buyse."Het stadsbestuur etaleert reeds langer een onmiskenbare onwil om grondig te investeren in ons brandweerkorps, alleen al de gemiddelde leeftijd van het wagenpark spreekt voor zich. Ook het invullen van het beroepskader is blijkbaar niet aan de orde."

Bert Maertens pleit voor herbruikbare bekers

"Wegwerpbekers zrgen bij elke fuif, optreden of ander evenement voor heel wat afval. De verwerking van dat afval berokkent ons leefmilieu veel schade. Afval voorkomen blijft dus steeds de beste keuze. Als milieuvriendelijke oplossing voor de (vaak letterlijke) bergen wegwerpbekers pleit gemeenteraadslid Bert Maertens (N-VA) voor het gebruik van herbruikbare bekers in de stedelijke fuif- en feestzalen JOC en ISO. Hij legt zijn voorstel ter goedkeuring voor op de eestvolgende gemeenteraadszitting van maandag 2 juli.

(Wouter Vander Stricht)