Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Dit tracé voor fietstunnel is de enige mogelijkheid"

De Weekbode

30 maart 2007

Op maandag 2 april komt de gemeenteraad samen. Heel wat van de belangrijkste punten werden afgelopen woensdag op de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besproken. Het tracé van de veelbesproken fietstunnel onder de N36 ligt ter goedkeuring voor.

De commissies zijn nu ook openbaar en afgelopen woensdag tekenden ook wij present. Voor de verkiezing van een ondervoorzitter van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit waren er twee kandidaten: Noël Vansteeland (VLD) en Kurt Himpe (N-VA). Ze zullen in onderling overleg zelf trachten uit te maken wie ondervoorzitter zal worden.

Het eerste heikele punt op de commissie was het onteigeningsplan onder de N36. Schepen Dirk Van Walleghem gaf uitleg: “Ik kon dit dossier al eerder naar voor gebracht hebben, maar heb dat bewust niet gedaan. Ik heb het nog eens goed bestudeerd en ben nog eens nagegaan of er alternatieven mogelijk waren. De oppositie verweet ons immers in de gemeenteraad dat we de alternatieven niet onderzocht hadden. Dat hebben we wel gedaan en nu nog eens 6000 euro uitgeven voor een studie die ons zal vertellen wat we al weten, vind ik weggegooid geld.”

“Het tracé zoals het nu uitgetekend is – parallel met de Meensesteenweg – is het enige mogelijke. We hebben een onteigeningsplan en daar zijn drie bezwaren tegen ingediend. Ten eerste is er Caravans Vanhoutte die ongeveer 180 vierkante meter grond moet afstaan. Ik begrijp dat die man dat niet graag doet, maar voor ons is het de enige mogelijkheid. Bovendien verliest hij vooraan slechts een smal strookje en blijft hij zijn visitekaartje – het vooraanzicht langs de Rijksweg – behouden. Ook de nazaten van Verstraete – Spruytte en Odiel Dubois, die slechts 19 vierkante meter verliest, dienden bezwaar in. Als we als gemeenteraad straks unaniem dit onteigeningsplan zouden goedkeuren, dan staan we sterker.”

Kurt Himpe (N-VA) vond de commissie niet de plaats om al de stemming van het punt in de gemeenteraad te bespreken. Noël Vansteeland (VLD) vond persoonlijk dat dit uiteindelijk de enige mogelijkheid zal zijn om die tunnel er te krijgen. Komende maandag krijgt dit verhaal wellicht nog een vervolg op de gemeenteraad.

Mandelstraat ontlast van zwaar verkeer

Het comité van de Paphoek dat steen en been klaagde over het zwaar verkeer in de straat, krijgt goed nieuws. “Het zwaar verkeer boven 7,5 ton is al verboden in de Mandelstraat. Maar omdat het verkeer voor de Colruyt (4 tot 6 vrachtwagens per dag) niet via de Prins Albertlaan in de Nederweg kan omdat de camions dan gevaar lopen vast te raken op de spoorweg, moesten ze wel de Mandelstraat gebruiken. Samen met Corluyt hebben we nu bekeken om de vrachtwagens via de toegang langs de Roeselaarsestraat in en uit te laten rijden. Zowel Colruyt als het stadsbestuur staan daar positief tegenover.”

Naast het station wordt een nieuwe fietsenstalling aangelegd. Er waren daar ook parkeerplaatsen voor de NMBS voorzien. Die zijn wettelijk verplicht, maar zullen nu verplaatst worden. “De huidige parkeerplaatsen van de NMBS zullen we publiek maken. In ruil daarvoor zullen we de elf parkeerplaatsen naast de frituur in de Wolvenstraat omvormen. De zes plaatsen voor de NMBS komen nu daar, de rest zal uitgetekend worden als parking voor mindervaliden.”

Eénrichtingsverkeer in Baronstraat en Prinsessestraat

Dirk Declercq, bewoner van de Baronstraat, stelde voor om in de Baronstraat en de Prinsessestraat in te voeren. Kurt Himpe had – ook bewoner van de Baronstraat – ook al meermaals de situatie in de Baronstraat aangekaart. “Het is gewoon niet te doen hoe snel sommigen daar rijden,” aldus Himpe. Het voorstel tot éénrichtingsverkeer werd niet weerhouden. “De auto's zouden er nog sneller rijden. Want dan creëer je als het ware een circuit van enkele kilometer op een al brede weg,” aldus Dirk Van Walleghem. “Wel kan ik zeggend at het schepencollege heeft besloten om het voormalige café Vijfwegen aan te kopen om daar een rotonde neer te poten. Maar die rotonde zal wel nog enkele jaren op zich laten wachten. Misschien kunnen we dan inderdaad de verkeerslichten die daar staan, verplaatsen naar het kruispunt met de Reperstraat of met de Haaipanderstraat. Dat moet nog bekeken worden.”

Kortestraat afsluiten?

De bewoners van de Kortestraat vroegen ook om hun straat af te sluiten. Nu krijgen ze veel verkeer  dat bestemd is voor Aveve. “Het verkeer dat uit de richting Roeselare komt, mag vanop de Rijksweg de parking van Aveve niet rechtstreeks oprijden. Ze moeten een ommetje maken via de Kortestraat. We zullen bestuderen hoe we die situatie kunnen aanpakken,” aldus schepen Van Walleghem.

(Wouter Vander Stricht)