Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Commissie buigt zich over parkeerterrein voor vrachtwagens

De Weekbode

2 november 2007

Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) kondigde twee realisaties aan in het kader van het Octopus-concept. "Dat zijn de palen zoals die aan de Sint-Rafaëlschool in de Baronielaan staan. In samenspraak met de mensen van de RIHO-politiezone werd beslist om dit jaar nog 8.000 euro uit te geven om nieuwe palen te plaatsen. Voor Izegem zal dit aan de Heilig Hartschool in de Roeselaarsestraat zijn en aan de Sint-Pieterschool in de Prinsessestraat in Emelgem."

Voorzitter Herman Jonckheere (CD&V) vroeg het akkoord voor de deelname van de scholen aan de schoolroutekaart. "Het Instituut de Pélichy aan de Dirk Martenslaan werkte al een kaart uit na een grondige bevraging bij leerlingen en hun ouders. Met het oog op het aantrekken van een mobiliteitsambtenaar voor de stad zou het wenselijk zijn dat nog andere scholen de inspanning leveren om een schoolroutekaart op te maken met de veiligste weg van en naar school."

Hoofdcommissaris van politie Martin Courtens sneed dan de vraag voor een parkeerterrein voor vrachtwagens aan. "De Ambachtenstraat is gelegen buiten de bebouwde kom, daar is het toegelaten om vrachtwagens te laten parkeren. Wij stellen voor dat de zone vanaf de rotonde aan de Krekelmotestraat tot aan de Heibrugstraat ter hoogte van Top Interieur voorbehouden blijft voor personenwagens. Dan kunnen de vrachtwagens tot aan de Abelestraat parkeren. Ik denk dat er daar een twintigtal camions plaats kunnen vinden. We zouden dit aanduiden met enkele verkeersborden zodat het hier om een maatregel zou gaan met een zeer beperkt kostenplaatje."

Schepen Dirk Van Walleghem had het moeilijk met het zoeken naar een locatie voor een dergelijk parkeerterrein. "De beschikbare ruimte is niet zo groot meer en de oppervlakte zou de grootte van een voetbalveld moeten hebben. Ik vind dat bedrijven ook inspanningen moeten doen om op hun terrein parking te voorzien voor vrachtwagens die bij hen komen leveren."

Kurt Himpe (N-VA) vroeg om het dossier mee te nemen bij het herbekijken van het ruimtelijke structuurplan. Herman Jonckheere(CD&V) stelde voor om advies te vraag aan de stedelijke economische raad .

Herman Jonckheere (CD&V) hield een pleidooi voor gescheiden fietspaden op de rotonde beneden de centrale brug in Emelgem. Filip Lombaert ( SP.A-Groen!) zei dat op die rotonde vijf straten aansluiten. "Het is benauwelijk om te zien hoe de schoolgaande kinderen op de rotonde hun weg moeten zien te vinden."

Wat de werkzaamheden in de Ardooisestraat betreft konden we vernemen dat het stuk vanaf het kruispunt van de Vijfwegen tot aan de Mariastraat tegen 5 november klaar zal zijn en voor de totale afwerking wordt gerekend met een termijn tot aan het einde van dit jaar.

(Luc De Backere)