Kurt Himpe
Gemeenteraadslid & Fractieleider N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Commissies
  Fractie
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

     
  Contact:
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  T & F 051- 31.54.79 | 0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
   

 

     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bib desnoods noodstadhuis

De Standaard

1 september 2007

Op de gemeenteraad in Izegem werd het stedelijk nood- en interventieplan ter goedkeuring voorgelegd. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd maar raadslid Kurt Himpe (N-VA) betreurde dat het oude plan niet in het dossier stak. "Zo kunnen we moeilijk inschatten en/of zien wat er specifiek is aangepast en waar de nieuwe klemtonen dienen gezocht."

Hij formuleerde ook enkele suggesties als het opnemen van de lokale ambulancedienst in het alarmschema. Een intern noodplan voor het stadhuis zelf vindt het raadslid ook best wel noodzakelijk. "We hebben deze zomer spijtig genoeg een aantal specifieke voorbeelden gekend in onze regio van bijvoorbeeld gemeentehuizen die onder water lopen en dus niet meer functioneel zijn. Toch moeten in dergelijke crisissituaties een groot aantal zaken verder blijven werken. Een alternatieve locatie waar een minimale dienstverlening kan worden verstrekt, lijkt me niet meer dan logisch."

Die mening is ook het stadsbestuur toegedaan en men zal het nodige doen om een afdoend noodplan op te maken. Men denkt zelfs al luidop aan de openbare bibliotheek, die qua infrastructuur en bereikbaarheid, misschien wel de beste oplossing biedt.

(Marc Debruyne)