Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Volgende tien jaar nood aan 751 hectare bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

16 november 2017

De provincie West-Vlaanderen liet een studie opmaken waaruit blijkt dat er de volgende tien jaar nood is aan 751 hectare bedrijventerreinen. “De nood aan bedrijventerreinen in onze provincie is inderdaad zeer groot”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Maar uit een evaluatie van het eindrapport blijkt de nood plots dubbel zo groot”, aldus het provincieraadslid die kritisch is over de wijze waarop de studie werd uitgevoerd.

Vooral voor de regio’s Brugge, Kortrijk en Roeselare wordt een groot tekort verwacht.

Om aanspraak te maken op een deel van het 1.500 hectare tellende reservepakket dat op Vlaams niveau beschikbaar is, moeten subregionale tekorten worden aangetoond. “Daarvoor werd een studiebureau ingeschakeld, maar uit de bespreking bleek dat vooral over de methodiek en de gebruikte parameters vragen rezen”, zegt Himpe. “Het eindrapport van het studiebureau werd in opdracht van de provincie geëvalueerd door een extern studiebureau en het initiële vraagmodel werd aangepast.”

Dubbel zoveel bedrijfsgrond nodig dan eerst berekend

“Het doorvoeren van de aanpassingen aan het eindrapport leidde tot een veel grotere vraag naar bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen en de negen subregio’s. De nood aan bedrijventerreinen blijkt plots bijna dubbel zo groot”, zegt het provincieraadslid.

Subregio

Initiële nood aan bedrijventerreinen volgens studie

Nood aan bedrijventerreinen na aanpassing vraagmodel

Brugge

+ 105 hectare

174 hectare (+ 69)

Kortrijk

+ 34 hectare

135 hectare (+ 101)

Roeselare

+ 124 hectare

160 hectare (+ 36)

Ieper

- 4 hectare

35 hectare (+ 39)

Veurne

+ 10 hectare

35 hectare (+ 25)

Oostende

+ 45 hectare

53 hectare (+ 8)

Waregem

+ 51 hectare

102 hectare (+ 51)

Tielt

+ 13 hectare

35 hectare (+ 22)

Torhout

+ 3 hectare

22 hectare (+ 19)

Totaal WVL

+ 381 hectare

751 hectare (+ 370)

Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) antwoordde dat de eerste studie vooral de Vlaamse trends gebruikte voor de berekening van de tekorten aan bedrijventerreinen. Bij de herberekening werd rekening gehouden met de specifieke West-Vlaamse trends.

“De eerste studie kostte bijna 97.000 euro en dat is veel geld voor een studie die nadien door een extern studiebureau moest geëvalueerd worden om tot resultaten te komen die stroken met de West-Vlaamse realiteit”, besluit Provincieraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Provincieraadslid