Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Restauratie kasteel 't Hooghe in april 2018 klaar"

24 maart 2016

Tijdens de zitting van 24 maart interpelleerde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) over de toekomstplannen voor het kasteel ’t Hooghe.

“Drie weken geleden maakte Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois bekend dat er een restauratiepremie van 1.319.000 euro werd toegekend voor het kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. Dat is uiteraard zeer goed nieuws, maar het streekhuis Zuid-West-Vlaanderen is verhuisd naar de Pottelberg en het aanpalende gebouw waar heel wat diensten in gehuisvest waren, zal afgebroken worden”, stelt Himpe, die wilde weten of het kasteel over voldoende ruimte beschikt om de gebiedsgerichte werking te huisvesten.

Gedeputeerde Naeyaert antwoordde dat er voldoende capaciteit is in het kasteel ’t Hooghe om er het streekhuis opnieuw onder te brengen.

Het provinciebestuur heeft intussen een architect aangesteld om het dossier aan te passen en uit te breiden met de omgevingsaanleg. De gedeputeerde meldde dat volgens de planning de werken voor de restauratie van het kasteel en de aanleg van de omgeving in het voorjaar van 2017 zullen starten en in april 2018 zouden de werken moeten afgerond zijn.

Kurt Himpe – Provincieraadslid