Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisseling vanaf nu beperkt tot onderwijsprojecten

22 september 2016

Tijdens de zitting van 22 september werd het gewijzigde provinciaal reglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen goedgekeurd. Daardoor wordt het reglement beperkt tot onderwijsprojecten en worden de subsidiebedragen per goedgekeurd project verhoogd.

Met het oude reglement werden ook cultuur- en welzijnsprojecten ondersteund. Het nieuwe reglement houdt nu al rekening met de interne staatshervorming, waardoor welzijn en cultuur geen provinciale bevoegdheid meer zullen zijn.

“De impact van deze wijziging is beperkt”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) die een overzicht van de toegekende subsidies tijdens de voorbije jaren opvroeg. “In de periode 2014-2016 werden bijna 100 grensoverschrijdende projecten ondersteund. Daarvan waren er vier welzijnsprojecten en zestien cultuurprojecten. Uit deze cijfers blijkt dat het provinciaal reglement eigenlijk al vooral onderwijsprojecten ondersteunde.”  

Met het nieuwe reglement kunnen ook het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs projecten indienen. De bedragen worden ook opgetrokken en voor het basisonderwijs is er een extra tegemoetkoming van 250 euro, omdat er door de maximumfactuur een hogere nood is aan bijkomende ondersteuning.

Scholen kunnen nu ook meerdere projecten indienen, met een maximum van 4.000 euro subsidie. Tot nu toe kon elke school maar één project indienen.

“Communicatie over reglement bijsturen”

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde voor om de communicatie over het provinciaal subsidiereglement bij te sturen. “Een rondvraag leert dat veel scholen nog altijd niet op de hoogte zijn dat er een financiële ondersteuning is vanuit de provincie voor dergelijke Europese projecten, die zeker een meerwaarde kunnen hebben voor de schoolwerking en de leerlingen die eraan deelnemen.”

Kurt Himpe – Provincieraadslid