Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Ontsluitingsweg Braem nv: van voorwaarde in PRUP naar reden voor een nieuw PRUP"

27 oktober 2016

Tijdens de zitting van 27 oktober stelde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) site Braem nv voorlopig vast. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) plaatste vraagtekens bij een nieuwe ontsluitingsweg die al in 2009 moest gerealiseerd worden en die anno 2016 nog altijd niet in gebruik is.

Er wordt een PRUP opgemaakt naar aanleiding van een vraag van het bedrijf Braem nv in Kortemark. Het bedrijf heeft voor de bestendiging en voortzetting van de bestaande bedrijvigheid op de site in Kortemark nood aan bijkomende uitbreidingsmogelijkheden. Deze uitbreidingsnood is niet gelinkt aan nieuwe activiteiten, maar enkel gericht op een optimalisatie van de gebouwen en interne bedrijfsvoering, wat ook deels samenhangt met de herschikking van de site in functie van de nieuwe ontsluiting.

“Ontsluitingsweg centrale factor in het hele verhaal”

Volgens provincieraadslid Kurt Himpe is de nieuwe ontsluitingsweg de centrale factor in het verhaal. “In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan dat in 2007 werd goedgekeurd was de nieuwe ontsluitingsweg een voorwaarde die binnen de twee jaar moest gerealiseerd worden. De weg werd pas in 2015 aangelegd en is nu zelfs nog niet eens in gebruik”, zegt Himpe. Op vandaag wordt het bedrijf in hoofdzaak ontsloten naar de N35 via de Handzaamse Nieuwstraat en de Kronevoordestraat. Maar de inrichting van de Handzaamse Nieuwstraat is hierop niet afgestemd en via deze nieuwe ontsluitingsweg wordt er nu in oostelijke richting aangetakt op de Edewallestraat om dan naar de N363 en de N33 te rijden.

“Nu wordt een nieuw PRUP opgemaakt dat gericht is op de herschikking van de site in functie van die nieuwe ontsluiting. Met andere woorden wordt een voorwaarde in het PRUP van 2007 plots de reden voor een nieuw PRUP in 2016.”

“Er kunnen trouwens ook vragen gesteld worden bij de vertraging in de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg”, reageert Himpe. “Om deze nieuwe weg aan te leggen, moest het bedrijf blijkbaar nog gronden verwerven. In het PRUP van 2007 werd dus door de provincie een voorwaarde opgelegd waarvan niet zeker was dat die kon gerealiseerd worden. Ofwel is het bedrijf dus nalatig geweest om een nieuwe weg te realiseren binnen de opgelegde termijn, ofwel heeft de provincie een voorwaarde opgelegd waarvan geweten was dat het zeer moeilijk realiseerbaar was.”

Kurt Himpe – Provincieraadslid