Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Hoog aantal positieve ademtesten wijst op efficiënte alcoholcontroles"

22 december 2016

De West-Vlaamse politiezones hanteren niet altijd dezelfde tactiek bij alcoholcontroles. Daardoor is het aantal positieve ademtesten in bepaalde politiezones hoger. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé.

Aanleiding van de vraag waren de resultaten van de ‘Verkeersveilige Nachten’ die in het jaarverslag 2015 van de gouverneur opgenomen waren. “In bepaalde zones werd bij een even groot aantal bestuurders een ademtest afgenomen, maar het verschil in percentage aantal positieve ademtesten valt op”, zegt provincieraadslid Himpe. “Zo werden tijdens deze ‘Verkeersveilige Nachten’ in 2015 in de politiezone Brugge 114 personen gecontroleerd en legde 2,6 procent een positieve ademtest af, terwijl in de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) 112 personen gecontroleerd werden en 17 procent een positieve ademtest aflegde.”

Dezelfde wettelijke procedures, verschillende tactiek

Gouverneur Decaluwé wijst er op dat elke politiezone dezelfde wettelijke procedures volgt. Maar de tactische aanpak van een politiezone kan verschillend zijn. “Zo kan de ene politiezone het accent leggen op integrale en gecoördineerde acties en haalt een andere politiezone autobestuurders gericht uit het verkeer”, zegt Decaluwé. Bij de tweede tactiek is de kans groter dat de bestuurder een positieve ademtest aflegt en daardoor liggen de percentages positieve ademtesten dan ook hoger.

De gouverneur stelt ook dat de resultaten van de controles door zijn diensten via een verbindingsofficier gecentraliseerd worden om een provinciaal overzicht te hebben. Elke politiezone evalueert ook de eigen resultaten en op basis hiervan worden de nodige overwegingen gemaakt om desnoods de lopende campagnes bij te sturen

Vorig weekend 41,66 procent positieve ademtesten in Izegem

Vorig weekend hield de politiezone RIHO een alcoholcontrole in Izegem en legde 41,66 procent van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af. “Heel wat mensen fronsten de wenkbrauwen toen ze de resultaten van de controle zagen”, zegt Kurt Himpe, die ook schepen van Mobiliteit is in de stad Izegem. “De politiezone RIHO past de gerichte tactiek toe en het resultaat toont in elk geval aan dat controles noodzakelijk zijn en blijven.”

Gouverneur Decaluwé stelt dat een hoog aantal positieve ademtesten wijst op efficiënte alcoholcontroles. “Door over verschillende jaren de uitgevoerde controles op dezelfde tijdstippen, plaatsen en met een gelijklopende tactiek met elkaar te vergelijken kan men spreken van een positieve of negatieve evolutie.”

Top 5 van percentage positieve ademtesten

Politiezone

Aantal gecontroleerde personen

Aantal positieve ademtesten

Percentage positieve ademtesten

PZ Riho

112

19

17 %

PZ Kouter

28

3

10,7 %

PZ Arro Ieper

188

20

10,6 %

PZ Vlas

114

12

10,5 %

PZ Mira

108

10

9,3 %

Bron: jaarverslag gouverneur Carl Decaluwé (2015) – Resultaten ‘Verkeersveilige Nachten’

Kurt Himpe – Provincieraadslid