Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bijkomende fietsvoorzieningen aan provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

12 juli 2016

Het provinciebestuur zal de vraag om bijkomende fietsvoorzieningen meenemen in de plannen voor het speelbos op het domein Wallemote-Wolvenhof. Dat antwoordde gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Tijdens de Izegemse gemeenteraadszitting van juli werd opgemerkt dat er onvoldoende fietsvoorzieningen zijn op het domein Wallemote-Wolvenhof. Mobiliteitsschepen Kurt Himpe antwoordde toen dat er sowieso bijkomende voorzieningen komen aan het kasteel Wolvenhof. Maar deze omgevingswerken staan, net zoals de inrichting en bestemming van het kasteel, nog niet op de planning en de timing is ook nog onzeker.

Kurt Himpe polste bij het provinciebestuur naar andere mogelijkheden voor bijkomende fietsvoorzieningen op het domein. “Tot nu toe ontvingen we nog geen enkele klacht over een tekort aan fietsstallingen”, meldt gedeputeerde Decorte. “Voor de omgevingswerken waren er klassieke fietsrekken en met de nieuwe fietsbeugels kunnen zeker 22 fietsen gestald worden en bij piekmomenten kunnen tot 40 fietsen geplaatst worden. Bakfietsplaatsen zijn er niet specifiek voorzien, maar het plein aan de toegangspoort is ruim genoeg om daar bakfietsen te stallen.”

In 2017 extra fietsplaatsen aan speelbos

In oktober 2014 keurde de provincieraad de aankoop van drie percelen goed om het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof uit te breiden. Daardoor kan een extra wandelverbinding gemaakt worden en het speelbos vervolledigd worden. “De deputatie stelt dat er vooral een probleem is als jeugdgroepen die gebruik maken van het domein massaal met de fiets komen. Dat probleem zou moeten opgelost worden als in de loop van 2017 het jeugdspelen verplaatst wordt naar het domein aan de Molstraat. Daar zullen dan ook extra fietsplaatsen voorzien worden. De deputatie zal dan ook de situatie evalueren en indien nodig aan de toegangspoort aan de Kokelarestraat nog een aantal fietsbeugels bijplaatsen”, besluit Himpe.

Kurt Himpe – Provincieraadslid