Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Worden jaagpaden in West-Vlaanderen fietssnelwegen?

12 maart 2015

De provincie West-Vlaanderen werkt op dit ogenblik aan een netwerk van fietssnelwegen en wil hiervoor een aantal jaagpaden inschakelen. Dat blijkt het antwoord van gedeputeerde Franky De Block (sp.a) op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts werken de provincies binnen het provinciaal en functioneel fietsroutenetwerk een netwerk van fietssnelwegen uit. Volgens de gedeputeerde ligt het voor de hand dat een aantal jaagpaden zich bij uitstek leent tot gebruik als fietssnelweg.

Jaagpaden laten toe de waterwegen te beheren en te onderhouden. De ruimte is vaak ook noodzakelijk om overslagactiviteiten te realiseren. “Waar voorheen Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een jaagpad quasi uitsluitend vanuit die economische bril bekeek, is er de laatste jaren toch ook steeds meer ruimte voor recreatie als nevenfunctie.  Jaagpaden maken steeds vaker deel uit van functionele en recreatieve fietsroutenetwerken. En dat is een uitstekende zaak voor de fietser”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die minister Weyts hierover een parlementaire vraag stelde. Uit het antwoord van de minister  bleek dat W&Z en de provincie Vlaams-Brabant recentelijk een overeenkomst met een aantal principeafspraken rond gedeeld gebruik afsloten. W&Z toont bereidheid om hierover ook te overleggen met andere initiatiefnemers, zoals de provincie West-Vlaanderen. Gedeputeerde De Block bevestigt dat er ook voor de provincie West-Vlaanderen overleg gepland is om na te gaan hoe de ambitie om fietsroutes op jaagpaden te realiseren in de praktijk om te zetten.

“Dergelijke fietssnelwegen op jaagpaden zouden in onze provincie een meerwaarde hebben doordat ze gescheiden zijn  van het autoverkeer, bovenlokaal zijn en rechtlijnig zijn”, aldus provincieraadslid Himpe.

Kurt Himpe - Provincieraadslid