Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Te strenge regels en gemiste kansen voor bijkomende regionale bedrijvigheid in Torhout"

30 juni 2015

Tijdens de zitting van 25 juni stelde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) afbakening kleinstedelijk gebied Torhout definitief vast. “Daarbij worden te strenge regels gehanteerd en kansen gemist”, stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Binnen dit PRUP wordt 15 hectare bestemd voor bijkomende regionale bedrijvigheid aan de Roeselaarseweg, een zone gereserveerd als bouwvrij agrarisch gebied in de Rijselstraat en ruimte bestemd voor een nieuw woonzorgcomplex aan de Noordlaan.

“Uiteraard juichen we elke bijkomende mogelijkheid voor bedrijvigheid toe”, stelde provincieraadslid Himpe (Izegem). “Maar we blijven vraagtekens plaatsen bij de te strenge voorwaarden. Bedrijven, diensten en handel krijgen te weinig kansen in dit dossier. De tewerkstelling in Torhout is eerder eenzijdig, waarbij verzorging, onderwijs en andere sociale functies de bovenhand hebben.”

“Kleinhandel die omwille van de schaalgrootte of het specifieke aanbod niet aan bod kan komen in het centrum van de stad, heeft weinig uitwijkmogelijkheden”, aldus Himpe die zijn bezorgdheid uitte over de heel strenge en specifieke regels die ingeschreven worden voor de bijkomende regionale bedrijvigheid. “Daardoor worden heel wat kandidaat-bedrijven uitgesloten”, aldus het provincieraadslid. “Zo wordt het gebied tussen de Rijselstraat en Bollestraat niet ingekleurd, terwijl dit bijzonder geschikt zou zijn voor een winkelzone die kernversterkend kan werken.”

De N-VA-fractie onthield zich bij de stemming over de definitieve vaststelling van het PRUP.

Kurt Himpe - Provincieraadslid