Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kasteel Wolvenhof: beslissing deputatie in strijd met afgesloten erfpachtovereenkomst

24 september 2015

Tijdens de zitting van 24 september plaatste provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagtekens bij de beslissing van de West-Vlaamse deputatie om het streekhuis niet onder te brengen in kasteel Wolvenhof.

Op een schriftelijke vraag van het provincieraadslid werd tijdens de zomervakantie geantwoord dat het streekhuis Midden-West-Vlaanderen niet naar Izegem zal verhuizen, maar zal ondergebracht worden in de Rodenbachsite in Roeselare waar het Huis van de Voeding is.

Himpe confronteerde gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) tijdens de provincieraadszitting met de erfpachtovereenkomst die in 2010 werd afgesloten tussen het provinciebestuur en de stad Izegem. “Deze erfpachtovereenkomst werd afgesloten voor een duur van 99 jaar en er staat in de overeenkomst duidelijk vermeld wat het doel is van de erfpacht: de erfpacht wordt toegestaan om reden van openbaar nut, meer bepaald met de bedoeling er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen”, stelde Himpe. “In november 2014 werd op mijn vraag nog geantwoord dat er nog altijd intenties waren om het streekhuis onder te brengen in kasteel Wolvenhof. Nu wordt het doel van de erfpachtovereenkomst dus eenzijdig gewijzigd.”  

“Kasteel Wolvenhof blijft na vijf jaar verweesd achter”

“Terwijl het kasteel Wallemote waar de stad Izegem verantwoordelijk voor is, in een eindfase is van volledige renovatie, blijft het zusterkasteel Wolvenhof, in handen van de provincie, verweesd achter en wordt meer en meer het lelijke eendje zonder renovatie en tot nu toe zonder bestemming”, aldus provincieraadslid Himpe.

Gedeputeerde Bart Naeyaert antwoordde dat de huur van het huidige pand waar het streekhuis is ondergebracht ten einde loopt en er dringend een oplossing moest gezocht worden. In het Huis van de Voeding is er ruimte beschikbaar en is dus geschikt om het streekhuis onmiddellijk onder te brengen. De gedeputeerde kondigde aan binnenkort met het Izegemse stadsbestuur te overleggen over het dossier.

De gedeputeerde stelde dat er een lange wachttijd is voor de renovatiesubsidiedossiers, waarop provincieraadslid Himpe repliceerde dat de provincie als erfpachter een goede huisvader moet zijn, al vier jaar het kasteel in erfpacht heeft en ook via eigen financiële middelen de renovatie kan opstarten.

Kurt Himpe - Provincieraadslid