Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Dit najaar oplossing voor verouderde brandweercursussen

23 juni 2015

Het Koninklijk Besluit over de brandweeropleidingen zou dit najaar een feit moeten zijn volgens Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) en provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Daardoor komt er ook een oplossing voor de verouderde brandweercursussen.

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde over de problematiek al vragen aan West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé die voorzitter is van de beheersorganen van het West-Vlaamse Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA). Voor het behalen van brevetten om een functie uit te oefenen bij de brandweer kan men terecht bij dat opleidingscentrum.

“De cursus voor het behalen van het officiersbrevet is totaal verouderd. Bepaalde cursusdelen behandelen nog altijd de werking van de Rijkswacht. Cursisten moeten ook nog altijd frequenties berekenen, terwijl alle communicatie via het Astridnetwerk verloopt en de brandweer geen impact heeft op dat netwerk”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe. “De gouverneur liet weten dat hij de problematiek al aankaartte op de Conferentie van Gouverneurs omdat de problemen zich voordoen bij alle provinciale opleidingscentra. Hij liet toen ook weten dat de lesgevers in afwachting van het nieuwe KB Opleidingen zo veel als mogelijk proberen om aan de hand van eigen presentatiemateriaal en bijlagen de opleiding actueel te houden, maar deze werkwijze zorgt ervoor dat de cursisten door de bomen het bos niet meer zien.”

Comité Veiligheid

Volgens Kamerlid Koenraad Degroote wordt nu alles in het werk gezet om midden oktober het nieuw Koninklijk Besluit in het Staatsblad te publiceren. Kamerlid Degroote meldt ook dat het de bedoeling is om een comité V op te richten, een parlementair onderzoekorgaan om te leren uit rampen en om multidisciplinaire onderzoeken bij incidenten te openen.  In Nederland bestaat er zo’n instantie dat onafhankelijk een onderzoek kan opmaken. Het Kenniscentrum Civiele Veiligheid (KCCE) zou dan ook almaar meer evolueren naar een opleidingscentrum.

Kurt Himpe - Provincieraadslid 

Koenraad Degroote - Kamerlid