Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Mobiliteitsplan houdt onvoldoende rekening met Izegemse economische realiteit"

23 januari 2012

Tijdens de zitting van 23 januari stelde de Izegemse gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan definitief vast. Volgens N-VA – fractieleider Kurt Himpe houdt dit nieuwe plan onvoldoende rekening met de economische realiteit”.

“Onze fractie heeft tijdens de voorbereidingsfase een reeks voorstellen en opmerkingen geformuleerd die nu ook in het definitieve plan verwerkt zijn”, stelde Himpe die de voorstellen op een rij zette. “We hebben in de eerste plaats gevraagd om nog meer aandacht te hebben voor parkeermogelijkheden. Zo stelde de N-VA voor om de mogelijkheid open te laten voor een parkeertoren op de huidige site van de muziekacademie in de Kruisstraat en op de huidige Wijngaardparking. Ook de site van het postkantoor kan in aanmerking komen. Ons voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken voor een ondergrondse parking aan de Korenmarkt werd echter nooit effectief uitgevoerd”.

“We hebben ook onmiddellijk gesteld dat de N36 geen flessenhals mag worden. De aanleg van ventwegen zal volgens het definitieve plan alleen gerealiseerd worden als het nodig blijkt en na grondig onderzoek, wat ook alweer een stap vooruit is. Dit geldt ook voor onze vraag om uit te kijken naar de realisatie van een vrachtwagenparking en op onze vraag is de oorspronkelijke uitbreiding van de zone 30 realistischer geformuleerd”, aldus Himpe.

“Verkeerscirculatie economisch niet realistisch”

“Maar onze vraag om bij de verkeerscirculatie rekening te houden met de economische realiteit wordt in dit plan op geen enkele manier gevolgd. We stelden voor om de rijrichting van de Mandelstraat te wijzigen en de verkeersstroom tussen de Dirk Martenslaan en de Marktstraat anders te laten verlopen, zodat het handelscentrum vooral vanuit Ingelmunster gemakkelijker bereikbaar wordt. Onze voorstellen zijn gebaseerd op de studie over het Izegemse handelsleven en die studie brengt de aantrekkingskracht in kaart. Als we hiermee geen rekening houden, dan gaan we voorbij aan de economische realiteit”, stelde N-VA’er Kurt Himpe.

“Groot discussiepunt blijft blijkbaar de herinrichting van de stationsomgeving, een dossier dat destijds unaniem goedgekeurd werd. Onze fractie blijft achter die beslissing staan. Maar onze belangrijkste voorwaarde blijft uiteraard dat de overweg in de Nederweg ter hoogte van de Century open blijft en die verkeersstroom mogelijk is. Maar daarvoor zijn we helemaal afhankelijk van Infrabel en die wegen, in dit geval overwegen, zijn soms ondoorgrondelijk”, besloot Himpe.

Fractieleider Kurt Himpe legde namens de N-VA drie amendenten ter goedkeuring voor over de aanleg van een ondergrondse parking op de Korenmarkt, het behoud van de overweg ter hoogte van de Century en het alternatieve circulatieplan.

De N-VA – fractie stemde uiteindelijk tegen het nieuwe mobiliteitsplan, omdat de meerderheid niet instemde met de drie amendementen.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA