Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geluidsmetingen E403 ter hoogte van wijk De Mol

26 juni 2011

Op vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) en Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele worden binnenkort ter hoogte van de wijk De Mol geluidsmetingen uitgevoerd. Buurtbewoners hadden zelf metingen uitgevoerd en de grenswaarden van geluidshinder van het verkeer op de E403 werden toen overschreden.
 
"Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft opdracht gegeven aan de Afdeling Wegenbouwkunde van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de geluidsmetingen uit te voeren. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer dergelijke metingen kunnen uitgevoerd worden. Zo moet er wind van de autosnelweg E403 naar de woningen toe zijn, zodat in de meest nadelige situatie gemeten wordt", stelt raadslid Kurt Himpe.
 
Op basis van de resultaten van de meetcampagne en een aantal lokale factoren zoals de afstand tussen de woningen en de autosnelweg zal dan nagegaan worden of er al niet geluidswerende maatregelen kunnen genomen worden.

Kurt Himpe  - Gemeenteraadslid N-VA

Wilfried Vandaele - Vlaams parlementslid N-VA