Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Bouwwoede in Emelgem verantwoordt vraag naar PostPunt"

9 februari 2011

In de Izegemse deelgemeente Emelgem werden in de laatste drie jaar heel wat nieuwe woningen en bouwloten gerealiseerd of vergund. En dat is volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) een duidelijk argument om bij bpost opnieuw aan te dringen om een PostPunt in Emelgem op te starten.

“Uit gegevens die de dienst ruimtelijke ordening bezorgde, blijkt dat sinds de sluiting van het Emelgemse postkantoor in 2007 niet minder dan 178 vergunningen werden afgeleverd voor het bouwen van eengezinswoningen en 6 vergunningen voor meergezinswoningen die 64 woongelegenheden omvatten. Er werden sinds 2007 vergunningen afgeleverd voor het realiseren van 162 loten in verkavelingen”, aldus raadslid Himpe. “In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Emelgem zal er ook een mogelijkheid zijn om het voormalige klooster in de Prinsessestraat om te bouwen tot 20 serviceflats en 23 huurappartementen. Aan de overkant van de straat zullen door de bouwmaatschappij De Mandel 8 sociale huurwoningen en 6 sociale koopwoningen worden gerealiseerd”.

Nood aan PostPunt

Raadslid Himpe hoopt dat deze bouwwoede sinds de sluiting van het Emelgemse postkantoor aantoont dat er een duidelijke noodzaak is voor dienstverlening van bpost in de deelgemeente. “En het resultaat van de bewonersbevraging naar aanleiding van het opstarten van het wijkontwikkelingsplan voor Emelgem is een bijkomend argument voor de vraag: van de 961 respondenten vond 74 procent dat er nood is aan een PostPunt. Het Izegemse postkantoor of de bestaande PostPunten in Izegem en Kachtem zijn geen waardige alternatieven voor het gesloten Emelgemse postkantoor.” Kurt Himpe, die deze problematiek al eerder aankaartte tijdens gemeenteraadszittingen, dringt daarom bij het stadsbestuur aan om opnieuw een vraag te richten tot bpost met deze cijfers als argument.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA