Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA stelt actieplan "Winkel in Izegem" voor

17 augustus 2010

De Izegemse N-VA stelt onder het motto “Winkel in Izegem” een plan voor om het aantal leegstaande winkelpanden in Izegem aan te pakken. Met het actieplan willen de gemeenteraadsleden Filip Motte en Kurt Himpe enerzijds de Izegemnaren en de mensen van de omliggende gemeenten oproepen om te winkelen in Izegem en anderzijds nieuwe investeerders oproepen om een winkel in Izegem op te starten.

Op basis van een recente studie en een eigen bevraging kwamen de raadsleden Motte en Himpe tot de vaststelling dat Izegem door de goede bereikbaarheid, het grote aanbod van detailhandel en de randparkings een hoge aantrekkingskracht heeft op de inwoners van nabijgelegen gemeenten. 

“Maar er zijn ook enkele negatieve aspecten aan het Izegemse handelsleven en de omkadering”, stellen Himpe en Motte. “Zo is er de nabijheid van sterke retailsteden zoals Roeselare en Kortrijk, er zijn te veel kleine winkels in het centrum, de handelspanden zijn veelal te duur en te oud, het centrumgebied is te uitgestrekt en de grote trekkers situeren zich in de omgeving van de N36”.

De Izegemse N-VA pakt daarom uit met een beleidsplan, met enkele opvallende voorstellen. “We stellen voor om op zaterdag een gratis buslink in te leggen tussen het Frunpark en het Izegemse handelscentrum om de complementariteit te verhogen. Daarnaast willen we een werkgroep “Izegem winkelt” onder leiding van een centrummanager oprichten. Er moet ook een duidelijke winkelwandelroute en een parkeerroute komen waarbij vertrokken wordt van de drie concentraties van grote winkels en het sportcentrum De Krekel”, stelt N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Daarnaast  is er nood aan citymarketing naar aanleiding van grote evenementen en wil de N-VA een digitaal loket oprichten waarbij de stad Izegem gepromoot wordt aan potentiële investeerders. Er is nood aan de nodige financiële stimuli en penalisatie om het plan te realiseren. We denken hierbij aan gevelreinigings-, inrichtings-, vestigings- en huurkostsubsidies en aan een belasting op leegstand van winkelpanden die wegvalt als er investeringen gedaan worden in het handelspand”, aldus N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte. Om het plan budgettair mogelijk te maken, stellen beide raadsleden voor om in de periode 2011-2015 een degressief aandeel van de winst van het autonoom gemeentebedrijf Etiz in te zetten.

Meer info: het volledige dossier en de powerpointpresentatie van de persvoorstelling.

Kurt Himpe en Filip Motte - Gemeenteraadsleden N-VA