Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wordt binnenkort een Izegemse straat naar Jules Declercq genoemd?

30 september 2009

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om in Izegem een straat naar Jules Declercq te noemen. Izegemnaar Jules Declercq (1897-1955) speelde in de jaren van het interbellum op het sociale vlak een belangrijke rol.

Jules Declercq sloot zich in 1919 aan bij de eerste christelijke vakbond in Izegem en kwam er als vrijgestelde in dienst. Toen het in 1925 tot een breuk kwam in het Izegemse christelijk vakverbond richtte hij met enkele medestanders het Vrij Kristen Syndicaat ’t Verleden Leert op, waaruit later het Vlaamsch Nationaal Vakverbond groeide. In 1930 telde het vakverbond in West-Vlaanderen 45 afdelingen en 3000 leden.

“Dat zijn inzet niet onbelangrijk was, blijkt uit diverse publicaties. Zo verscheen in 2000 over Jules Declercq een boek, geschreven door Jean-Marie Lermyte en Antoon Van Severen. Ook de befaamde Encyclopedie van de Vlaamse Beweging besteedde, zowel in de eerste uitgave in 1973 als in de tweede uitgave in 1998, aandacht aan de Izegemnaar. Ook in verscheidene andere publicaties werd de rol die Jules Declercq op het sociale vlak speelde onder de loep genomen”, stelt raadslid Himpe.

Jules Declercq woonde met zijn gezin een kwarteeuw in de Slabbaardstraat-Noord. Aan de gevel van het huisnummer 84 werd in 1992 een gedenksteen onthuld ter herinnering aan de Vlaamse voorman. “In de buurt van deze woning zijn er twee verkavelingen in volle ontwikkeling, namelijk de WVI-verkaveling tussen de Slabbaardstraat-Noord en de Meensestraat en de verkaveling op de site Callens. Ik vraag het stadsbestuur om bij de straatnaamgeving in deze verkavelingen één van de straten naar Jules Declercq te noemen”, aldus gemeenteraadslid Himpe.

Het N-VA – raadslid vraagt het stadsbestuur tijdens de gemeenteraadszitting van 5 oktober om bij de straatnaamgeving rekening te houden met deze suggestie.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

In de Slabbaardstraat-Noord hangt sinds 1992 aan de gevel van het huisnummer 84 een gedenksteen van Jules Declercq.