Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Voorstelling beleidsnota geen primeur voor gemeenteraad

22 januari 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari stelde de Izegemse bestuursmeerderheid de beleidsnota 2007-2012 voor. De beleidsnota was echter geen primeur voor de gemeenteraad. In de week voor de zitting stonden de krijtlijnen al in diverse dag- en weekbladen. “Een gemiste start”, meent N-VA – fractieleider Kurt Himpe.

“De beleidsnota is hét document waarin bepaald wordt op welk spoor de stad tijdens de volgende jaren zal gezet worden. Vooraf de krijtlijnen in de pers rondstrooien is een miskenning van de gemeenteraad”.

Tijdens de gemeenteraadszitting werd ook het huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. De voorzitter van de gemeenteraad stelde eerder al dat hij de gemeenteraad wil opwaarderen. De raad moet volgens hem een plaats worden waar kan gediscussieerd worden over de beleidsvisie en over de rol die de stad moet vervullen in de regio. “Jammer dat de eerste aanzet daarvoor, de voorstelling van de beleidsnota, al de mist ingaat”, stelt Kurt Himpe.

Kurt Himpe

Fractieleider N-VA