Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" afgekeurd door Bestendige Deputatie

3 december 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 december 2007 vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring om een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" op te maken. De Bestendige Deputatie gaf geen goedkeuring aan het eerste plan.

Volgens de Bestendige Deputatie is de uitbreiding van het bedrijf Decof niet in overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zijn het plan en de voorschriften onduidelijk en is het plan opgemaakt door een ontwerper die niet bevoegd is.

N-VA reageert scherp op dossier

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) formuleerde scherpe kritiek op het dossier en schetste de voorgeschiedenis: "Het dossier werd in april 2001 opgestart, het eerste voorontwerp was pas in 2004 klaar en zes jaar na het opstarten van het dossier staan we nergens. Een ongeziene situatie, terwijl Izegem een voortrekkersrol speelt in de omzetting van BPA’s in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen".

Het raadslid formuleerde vooral kritiek op de vaststelling dat de ontwerper niet ingeschreven was in het register van ruimtelijke planners. "Het is een principieel uitgangspunt dat met de voeten getreden werd", stelde Himpe. "Dat verklaart dan ook waarom het dossier zo lang aansleepte en waarom Izegemse ambtenaren noodgedwongen moesten meehelpen om de voorontwerpen bij te sturen".

Gemeenteraadslid Himpe reageerde ook scherp op de vaststelling dat opmerkingen die tijdens de raadszittingen geformuleerd werden niet opgenomen waren in de plannen. Hij vroeg om lessen te trekken uit het dossier en te eisen dat elke ontwerper die aangesteld wordt voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen bewijst dat hij ingeschreven is in het register van ruimtelijke planners.

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA