Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt meer duidelijkheid over door ziekenhuizen aangerekende kosten voor parkings

10 maart 2007

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Demotte zal in de toekomst de lasten en de opbrengsten van niet-ziekenhuisactiviteiten afzonderlijk per soort van activiteit in kaart laten brengen. Dat antwoordde hij op een parlementaire vraag van N-VA - Kamerlid Patrick De Groote.

In Engeland ontstond een tijd geleden grote beroering over het feit dat ziekenhuizen daar fors verdienen door hoge parkeergelden te vragen aan bezoekers en door hoge telefoonkosten op de kamers van de patiŽnten aan te rekenen.

In Belgische ziekenhuizen ondertekent de patiŽnt of zijn wettelijke vertegenwoordiger een opnameverklaring waarin het bedrag vermeld staat dat hem per verpleegdag zal worden gevraagd als hij over een telefoontoestel wenst te beschikken.

Tot nu toe werd geen enkele studie verricht over de inkomsten die ziekenhuizen ontvangen uit activiteiten zoals de inrichting van een parking, de verhuur van commerciŽle ruimtesÖ De financiŽle en boekhoudkundige gegevens die jaarlijks door de ziekenhuizen worden opgemaakt en doorgestuurd naar de administratie laten ook niet toe om de lasten en de opbrengsten van de niet-ziekenhuisactiviteiten in kaart te brengen.

ďDe minister verklaart in zijn antwoord dat het een interessant  thema is om in de toekomst te analyseren en te bestuderenĒ, stelt Kamerlid Patrick De Groote. ďVooral omdat hij steeds vaker geÔnterpelleerd wordt door ziekenhuisbeheerders over de financiering van de parkings.Ē De problematiek zal in de komende maanden in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen worden bediscussieerd.

De minister van Sociale Zaken overweegt ook een oplossing voor de problematiek van de aangerekende kosten voor parkings: de financiering van de kosten van deze parkings door het budget van financiŽle middelen dat aan een ziekenhuis wordt toegekend laten afhangen van de onmogelijkheid om deze kosten aan de bezoekers aan te rekenen.

Kurt Himpe, N-VA - partijbestuurslid

Patrick De Groote, Kamerlid