Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

131 hectare onmiddellijk beschikbaar aanbod bedrijventerreinen in regio Kortrijk-Roeselare-Tielt

30 mei 2007

Het onmiddellijk beschikbare aanbod bedrijventerreinen bedraagt in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt 131 hectare. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Dirk Van Mechelen op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jan Loones (N-VA).

Daarnaast is er ruim 1200 hectare terreinen die als bedrijventerrein kunnen ingevuld worden. Maar hier wringt het schoentje volgens Vlaams parlementslid Jan Loones. “Voor 277 hectare moet de uitrusting nog aangelegd worden om ze uitgeefbaar te maken. Voor 415 hectare bedrijventerreinen wordt vastgesteld dat ze slechts gedeeltelijk in gebruik zijn. Voor 508 hectare is er vandaag een knelpunt dat de ontwikkeling vertraagt. In die gevallen handelt het om niet-marktklare leegstand, zonevreemd gebruik… De minister laat weten dat het noodzakelijk is om ten minste 10 procent van dit traag aanbod op de markt te brengen in de volgende vijf jaar”, stelt Jan Loones.

Bijkomende inspanningen nodig

Er zullen in een volgende periode alvast bijkomende inspanningen nodig zijn om dit traag aanbod te versnellen. N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe pleit voor het beter benutten en onderhouden van de bedrijventerreinen. Vervuilde sites moeten gesaneerd en herbruikt worden.

Volgens Kurt Himpe beschikt VLAO (Vlaams Agentschap Ondernemen) niet over de gegevens om een opsplitsing te maken tussen enerzijds gronden die een reserve vormen voor de uitbreiding van bestaande bedrijven en anderzijds gronden die kunnen aangewend worden voor de realisatie van nieuwe bedrijven.

De N-VA vroeg ook de gegevens op per arrondissement. Daaruit blijkt dat er vooral in het arrondissement Kortrijk nog een onmiddellijk beschikbaar aanbod van bedrijventerreinen is, namelijk 98 hectare. Uit de cijfers blijkt dat inspanningen in de categorieën “gedeeltelijk in gebruik” en “terreinen met knelpunt” (traag aanbod) de marktbeschikbaarheid per arrondissement nog kunnen verhogen.

Tabel: bedrijventerreinen in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt, opgedeeld volgens beschikbaarheid en per arrondissement

 

Arr. Kortrijk

Arr. Roeselare

Arr. Tielt

Totaal

Onmiddellijk aanbod

98 ha

11 ha

22 ha

131 ha

Uitrusting ontbreekt

152 ha

105 ha

20 ha

277 ha

Gedeeltelijk in gebruik

238 ha

79 ha

98 ha

415 ha

Terreinen met knelpunt

242 ha

138 ha

128 ha

508 ha

Totaal

730 ha

333 ha

268 ha

1331 ha

Kurt Himpe, gemeenteraadslid en N-VA - partijbestuurslid

Jan Loones, Vlaams parlementslid