Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vanaf 2008 een conformiteitsattest voor elke huurwoning

22 december 2006

Vanaf februari 2008 zal iedereen een conformiteitsattest kunnen aanvragen, ongeacht de bouwdatum van de huurwoning. Dat antwoordde Vlaams minister Marino Keulen op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Jan Loones (N-VA).

Door de Vlaamse Wooncode werd het conformiteitsattest ingevoerd om tot een verbetering te komen van de algemene woonkwaliteit en om huurwoningen met een gebrekkige kwaliteit te voorkomen. Het attest werd gefaseerd ingevoerd. De oudste huurwoningen, gebouwd vóór 1919 waren al sinds 1 november 1998 onderhevig aan het attest. Voor de woningen gebouwd tussen 1918 en 1946 was de startdatum 1 november 2002. Volgend jaar, namelijk op 1 november 2007, kan voor de huurwoningen gebouwd tussen 1946 en 1962 een attest aangevraagd worden.

“Het is niet verplicht om een attest te bezitten om een woning te verhuren. Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden om een positief signaal te geven aan de huurders dat de woning voldoet aan de reglementair bepaalde veiligheids- en gezondheidsvereisten. Daarnaast kan een een conformiteitsattest als element “à décharge” werken in het kader van een strafrechterlijke procedure tegen de verhuurder bij huisjesmelkerij”, stelt Vlaams parlementslid Jan Loones.

Vlaams minister Keulen laat weten dat de fasering voor de aanvraag van conformiteitsattesten bij woningen zal afgeschaft worden. Vanaf februari 2008 zal iedereen een attest kunnen aanvragen, ongeacht het bouwjaar van de huurwoning.

Recht van voorkoop nauwelijks toegepast

Onwillige eigenaars kunnen worden gestraft via het recht van voorkoop door huisvestingsmaatschappijen en gemeenten. N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe stelt vast dat de effectieve uitoefening van dit recht ieder jaar daalt. Zo werd dit recht van voorkoop in 2003 33 keer toegepast door de sociale huisvestingsmaatschappijen, in 2006 daalde dit tot 15 keer. Voor de gemeenten worden er geen gecentraliseerde gegevens bijgehouden.

Provincie

2003

2004

2005

2006

Antwerpen

9

7

7

3

Limburg

3

1

-

1

Oost-Vlaanderen

11

10

6

4

Vlaams-Brabant

4

7

11

7

West-Vlaanderen

6

5

4

-

Totaal

33

30

28

15

Tabel: toepassing van recht van voorkoop door sociale huisvestingsmaatschappijen

Jan Loones, Vlaams parlementslid N-VA

Kurt Himpe, partijbestuurslid N-VA