Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Spoorverbinding De Panne - Duinkerken volgens NMBS niet rendabel

30 mei 2006

De NMBS en de SNCF hebben geen interesse voor het uitbaten van een treindienst tussen De Panne en Duinkerken. Dat antwoordde staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens op een schriftelijke vraag van Kamerlid Patrick De Groote (N-VA).

De N-VA stelt al een tijd voor om de bestaande spoorlijn 73 tussen De Panne en Duinkerken – waarvan de exploitatie sinds 13 juni 2001 opgeschort is – opnieuw in gebruik te nemen voor het vervoer van personen en goederen. Het treintraject kan de verbinding tussen Kortrijk en Rijsel ontlasten.

Volgens de NMBS is er voor het traject De Panne – Duinkerken maar een beperkt potentieel aanwezig. Een Franse studie wijst op 10 tot 20 reizigers per dag in grensoverschrijdend verkeer en 300 reizigers per dag tijdens de zomerperiode. N-VA – partijbestuurslid Kurt Himpe: “De studie werd uitgevoerd door het studiebureau Guyon in opdracht van de Communauté Urbaine de Dunkerque. Het studiebureau kwam tot de vaststelling dat er grote investeringen nodig zouden zijn op het Franse grondgebied. Het is dan ook niet te verwonderen dat de SNCF negatief oordeelt. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijke groeikansen van een dergelijke spoorverbinding. In het antwoord van staatssecretaris Tuybens wordt ook met geen woord gerept over het mogelijke goederenverkeer op het traject.”

Antwoord liet anderhalf jaar op zich wachten

Partijbestuurslid Kurt Himpe stelt alvast ook vragen bij de termijn die de federale regeringsleden hanteren om een antwoord te formuleren op parlementaire vragen. N-VA – Kamerlid Patrick De Groote diende de vraag in op 8 november 2004. De einddatum voor het antwoord was op 10 december 2004. Pas op 30 mei 2006 kwam het antwoord binnen. “In het kader van de administratieve vereenvoudiging is het nog steeds niet mogelijk om parlementsleden tijdig een antwoord te geven”, reageert het partijbestuurslid.

Patrick De Groote, Kamerlid N-VA

Kurt Himpe , partijbestuurslid en gemeenteraadslid N-VA