Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nog geen uitbreiding A17 en A19 naar drie rijvakken

5 juni 2006

Op dit ogenblik zijn er nog geen plannen om de A17 en de A19 uit te breiden naar drie rijvakken. Dat antwoordde Vlaams minister Kris Peeters op een schriftelijke vraag van parlementslid Jan Loones (N-VA).

Al een tijd worden buurtbewoners met geruchten geconfronteerd over de uitbreiding van deze snelwegen naar drie rijvakken. Bepaalde huizen staan dicht bij de snelwegen en bij uitbreiding zouden de bewoners met onteigening geconfronteerd worden. Rekening houdend met de verkeerscongestie is deze uitbreiding misschien niet meer zo ver af.

Uit het antwoord op de parlementaire vraag blijkt nu dat er nog geen plannen gemaakt zijn voor de uitbreiding naar drie rijvakken. “De stroken langs de autosnelweg A17 (E403) zijn nog geen eigendom van de Vlaams overheid, zodat bij eventuele verbreding nog een aantal onteigeningen nodig zullen zijn”, weet N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe. Maar de bovenbruggen zijn indertijd wel breed genoeg aangelegd, zodat een verbreding naar drie stroken in de toekomst mogelijk is.

Voor wat de A19 betreft, is de middenberm voldoende breed om twee bijkomende rijstroken aan te leggen, zodat daar geen bijkomende onteigeningen nodig zijn.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA, partijbestuurslid