Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

NMBS draait op voor stijgende kosten van "nultickets" voor uitgewezen asielzoekers

13 september 2006

Sinds 2002 werden er door de NMBS al 1702 zogenaamde "nultickets" aan uitgewezen asielzoekers uitgereikt. Dat blijkt uit het antwoord van Staatssecretaris Bruno Tuybens op een parlementaire vraag van Kamerlid Patrick De Groote.

De NMBS nam in 2002 het initiatief om op treinen een gratis vervoerbewijs, het  zogenaamde nulticket, uit te reiken aan uitgewezen asielzoekers. Deze maatregel kwam er als reactie op een sterk toegenomen agressie waarmee het treinpersoneel werd geconfronteerd. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan het systeem: zo moet de asielzoeker zijn uitwijzingsbevel kunnen voorleggen en mag het niet ouder zijn dan twee maanden. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, reikt de treinbegeleider een ticket uit tegen een nultarief, geldig tot het laatste station aan de grens. De NMBS houdt momenteel enkel het aantal uitgeschreven nultickets bij, maar registreert niet aan wie deze tickets werden uitgereikt. "Vreemd," zegt partijbestuurslid Kurt Himpe, "want zonder registratie is elke vorm van controle onmogelijk. Een uitgewezen asielzoeker kan meermaals een nulticket vragen zonder effectief de intentie te hebben het uitwijzingsbevel op te volgen."

Kamerlid Patrick De Groote hekelt de huidige gang van zaken en zal de staatssecretaris hierover verder ondervragen. De Groote: "Het systeem werd ingevoerd in 2002 als ad hoc maatregel om de treinbegeleiders te beschermen tegen de toegenomen agressie waarmee ze werden geconfronteerd. Het systeem werd sindsdien echter niet geëvalueerd en dus ook niet aangepast. Als tijdelijke maatregel was het zinvol, maar een meer structurele ingreep is noodzakelijk. Zeker als we vaststellen dat het aantal uitgereikte nultickets stijgt en de bijhorende kost voor de NMBS fors oploopt." Concreet stelt De Groote voor om het uitwijzingsbevel voortaan automatisch te voorzien van een gepersonaliseerd nulticket dat bestaat uit twee luiken. Bij controle valideert de treinbegeleider beide delen van het nulticket. Het ene deel blijft bevestigd aan het uitwijzingsbevel en het andere deel wordt via de diensten van de NMBS overgemaakt en gefactureerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken dat nu ook al de kosten van gedwongen repatriëring op zich neemt. Met deze eenvoudige aanpassing van het systeem draait de NMBS niet langer op voor de gemaakte kosten en is misbruik van het systeem uitgesloten.

Patrick De Groote, Kamerlid N-VA

Kurt Himpe , partijbestuurslid N-VA