Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen rotonde aan café Abele

28 augustus 2006

Tijdens de zitting van 28 augustus besliste de Izegemse gemeenteraad dat er geen rotonde komt ter hoogte van café Abele in de Roeselaarsestraat. De onteigeningszone wordt geschrapt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarmee volgt de gemeenteraad het advies van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en het bezwaarschrift dat gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) indiende.

Tijdens de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan plaatste raadslid Himpe al vraagtekens bij de plannen voor de aanleg van een rotonde. Hij stelde toen voor om de plannen bij de definitieve aanvaarding aan te passen en uit te kijken naar een alternatief zonder onteigening.

Himpe liet ook een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister Kris Peeters die antwoordde dat het wenselijk was om in de plannen de aanleg van een rotonde aan het kruispunt Roeselaarsestraat – Oekensestraat – Abelestraat te voorzien.

De commissie voor Ruimtelijke Ordening is echter van oordeel dat het kruispunt te klein is voor de aanleg van een rotonde, zelfs als er een onteigening zou gebeuren. De commissie adviseerde om de poortfunctie te voorzien aan de oprit van de Sasbrug, meer naar de grens met Roeselare.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA