Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Klacht tegen vandaal die verkeersborden omdraait

Het Nieuwsblad

9 augustus 2017

De stad dient klacht in tegen een onverlaat die verkeersborden omdraait. De flauwe plezante was al aan het werk in de Reperstraat en Nederweg. Dinsdagmiddag dook nog een geval op in de Stijn Streuvelsstraat. De vandalenstreken leiden tot gevaarlijke situaties.

Een vooralsnog onbekend persoon schept er de jongste tijd plezier in verkeersborden om te draaien in verschillende straten. Het jongste wapenfeit van de dader vond plaats in de Stijn Streuvelsstraat in het centrum van Emelgem. Daar werd het verbodsbord weggedraaid. Mensen die niet vertrouwd zijn met de verkeerssituatie ter plaatse, konden daardoor de éénrichtingsstraat in tegengestelde richting inrijden.

De man of vrouw in kwestie sloeg ook al toe in de Reperstraat en de Nederweg. Daar ging het om borden die de voorrang regelen bij asverschuivingen of wegversmallingen. “Het gaat niet om verkeersborden die aangereden zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Ze werden effectief omgedraaid. Het gaat wel degelijk om een moedwillige actie of heel misplaatste grap.”

Alerte buurtbewoner

“Gelukkig is er een alerte buurtbewoner die ons telkens onmiddellijk verwittigt”, zegt Himpe. “De verkeersdienst komt bij dergelijke meldingen onmiddellijk ter plaatse om de borden weer op een correcte manier te plaatsen. Die borden staan daar immers niet zomaar: ze geven een welomschreven verkeerssituatie aan.”

“Als de borden niet meer zichtbaar zijn, worden de weggebruikers misleid en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. De dader beseft waarschijnlijk niet dat hij of zij, bij ongevallen, aansprakelijk kan worden gesteld.”

Aansprakelijkheid afgewimpeld

Ook de juridische dienst van de stad Izegem boog zich over de kwestie, want de stad is normaliter verantwoordelijk voor de signalisatie op de wegen die ze beheert. Die aansprakelijkheid kan echter afgewimpeld worden als bewezen wordt dat de wegbeheerder niet op de hoogte kon zijn van de gevaarlijke situatie. Of als de tijd te kort is om maatregelen te treffen die het gevaar kunnen afwenden.

“Daarom zijn we onmiddellijk aangifte gaan doen bij de politie”, aldus nog de schepen. “Die beloofde extra alert te zijn.”

Van de dader(s) is nog geen spoor.

(FMI)