Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

'Grapjas' draait verkeersborden

De Standaard

9 augustus 2017

Iemand vindt het de laatste tijd blijkbaar leuk om verkeersborden om te draaien, in verschillende straten van Izegem. Onlangs nog werd bijvoorbeeld in de Stijn Streuvelsstraat, in het centrum van Emelgem, het verbodsbord weggedraaid. Bestuurders konden daardoor de eenrichtingsstraat in de verkeerde richting inrijden. Eerder werden in de Reperstraat en de Nederweg borden die de voorrang regelen bij asverschuivingen of wegversmallingen gemanipuleerd. ‘Ze werden effectief omgedraaid’, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). ‘Het gaat wel degelijk om een moedwillige actie of een heel misplaatste grap. Gelukkig verwittigen alerte buurtbewoners ons telkens. De dader beseft waarschijnlijk niet dat hij of zij, bij ongevallen, aansprakelijk gesteld kan worden.’

Ook de juridische dienst van de stad boog zich over de kwestie, want de stad is normaliter verantwoordelijk voor de signalisatie op de wegen die ze beheert. Die aansprakelijkheid kan echter afgewimpeld worden als bewezen wordt dat de wegbeheerder niet op de hoogte kon zijn van de gevaarlijke situatie, of als de tijd te kort was om maatregelen te treffen die het gevaar kunnen afwenden.

(FMI)