Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

CD&V en N-VA in de clinch over aanleg fietspad in Lendeleedsestraat

Het Laatste Nieuws

12 augustus 2017

Oppositiepartij CD&V dringt er bij de stad op aan om maatregelen te nemen rond het te snelle autoverkeer in de Lendeleedsestraat. Uit controles blijkt dat auto's er tot 90 per uur rijden, terwijl er slechts 50 per uur is toegelaten.

"Uit een discussie van twee jaar geleden bleek al dat er weinig zou veranderen zonder aanleg van een fietspad", zegt raadslid Peter Defreyne. "Maar dat vereist een grondig onderzoek. Gunstig is wel dat de straat geselecteerd is als bovenlokale fietsroute, wat betekent dat bij een aanleg 100 procent subsidies mogelijk zijn. Indertijd wilde de meerderheid een voorstel van ons voor zo'n fietspad niet steunen en koos men voor een proefproject met drie wegversmallingen, maar de eerste metingen tonen dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. We vinden dat er al tijd genoeg verloren is gegaan en we dringen dan ook aan op de aanleg van dat fietspad."

De stad houdt echter voet bij stuk. "De bewering dat dit de enige oplossing is voor die straat is simplistisch", reageert mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). "In de eerste plaats is de aanleg van een fietspad niet volledig subsidieerbaar. Alle kosten voor de verwerving van de gronden, het inbuizen van grachten, het afvoeren van slechte grond en dergelijke moet door de stad worden betaald. Dat werd mij door de provinciale diensten bevestigd. Er is in die straat ook maar acht meter breedte ter beschikking. Om een rijweg én fietspaden te hebben, moeten er dus onteigeningen gebeuren. De diensten hebben de plannen bekeken en er zouden zeker meer dan tien huizen moeten worden afgebroken. Op de plaatsen waar er geen huizen staan, zullen de grachten allemaal moeten verdwijnen voor de aanleg van fietspaden, maar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil grachten open houden. Dit voorstel maakt dus weinig tot geen kans. Veel mogelijkheden zijn er niet."

Evaluatie

"Alleen fietspaden aanleggen zal het probleem van de snelheidsovertredingen bovendien niet wegnemen, er zullen sowieso ook snelheidsremmende maatregelen moeten worden genomen." Eind deze maand volgt de definitieve evaluatie van het proefproject.

(Valentijn Dumoulein)