Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Al 3.000 transmigranten onderschept

www.focus-wtv.be

3 augustus 2017

Sinds begin dit jaar zijn er in de provincie West-Vlaanderen al 3.076 mensen die illegaal in ons land verblijven, opgepakt.

Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwť geantwoord op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Die vroeg de cijfers nog eens op nu blijkt dat er een opvangcentrum komt in het Franse Belle, op een steenworp van de Belgische grens. In de eerste vijf maanden van 2017 werden er reeds 2.000 vluchtelingen opgepakt. Twee maanden later overschrijdt dat cijfer al de 3.000, wat neerkomt op ongeveer een gemiddelde van 100 interventies per week sinds het begin van dit jaar.

De cijfers van de laatste twee maanden liggen wel gemiddeld net iets hoger dan in de eerste vijf maanden, met ongeveer 500 opgepakte vluchtelingen per maand. De gouverneur wijst er wel telkens op dat er in de resultaten vaak dubbele tellingen zitten, maar de lichte stijging is wel duidelijk.

Prioritaire aandacht

Het cijfer ligt wel aanzienlijk lager dan vorig jaar, toen er in de eerste vijf maanden van het jaar al bijna 4.000 vluchtelingen werden opgepakt op West-Vlaams grondgebied. Volgens de gouverneur zijn er dit jaar ook al 36 dossiers van mensensmokkel in West-Vlaanderen opgestart door de federale gerechtelijke politie.

"Uit de nieuwe cijfers blijkt alvast in de laatste twee maanden een stijging van zowel het oppakken van mensen als mensensmokkel", zegt Himpe. "Er is in West-Vlaanderen een grote bezorgdheid dat door het opvangcentrum net aan de grens er meer migranten naar de West-Vlaamse havens zullen komen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen", aldus Himpe.

Gouverneur Decaluwť beklemtoont in zijn antwoord dat "de politiediensten prioritaire aandacht besteden aan de problematiek van de transmigranten en dat de politiezone Arro Ieper met patrouilles bijzondere aandacht schenkt aan de grensovergangen met Heuvelland."

(Ben Storme / Belga)