Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vorig weekend 41,66 procent positieve ademtesten in Izegem

www.kw.be

22 december 2016

Vorig weekend hield de politiezone RIHO een alcoholcontrole in Izegem en blies meer dan ÚÚn op de vier chauffeurs positief.

"Heel wat mensen fronsten de wenkbrauwen toen ze de resultaten van de controle zagen", zegt Kurt Himpe (N-VA), die schepen van mobiliteit is in Izegem. Maar hij relativeert meteen : "De politiezone RIHO past bij alcoholcontroles altijd een heel specifieke tactiek toe, waarbij autobestuurders heel gericht uit het verkeer worden gehaald."

Over de tactiek die wordt toegepast bij de alcoholcontroles tijdens de verkeersveilige nachten stelde Kurt Himpe in zijn hoedanigheid als provincieraadslid onlangs ook een schriftelijke vraag aan provinciegouverneur Carl DecaluwÚ. De gouverneur heeft de resulaten van die verkeersveilige nachten immers opgenomen in zijn jaarverslag 2015.

"In bepaalde politiezones werd bij een even groot aantal bestuurders een ademtest afgenomen, maar het verschil in percentage bij het aantal positieve ademtesten valt op", zegt Kurt Himpe. "Zo werden tijdens deze 'Verkeersveilige Nachten' in 2015 in de politiezone Brugge 114 personen gecontroleerd en legde 2,6 procent een positieve ademtest af, terwijl in de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) 112 personen gecontroleerd werden en 17 procent een positieve ademtest aflegde."

Dezelfde wettelijke procedures, verschillende tactiek

Gouverneur DecaluwÚ wijst er op dat elke politiezone dezelfde wettelijke procedures volgt. Maar de tactische aanpak van een politiezone kan verschillend zijn. "Zo kan de ene politiezone het accent leggen op integrale en geco÷rdineerde acties en haalt een andere politiezone autobestuurders gericht uit het verkeer", zegt DecaluwÚ. Bij de tweede tactiek is de kans groter dat de bestuurder een positieve ademtest aflegt en daardoor liggen de percentages positieve ademtesten dan ook hoger.

De gouverneur stelt ook nog dat een hoog aantal positieve ademtesten wijst op efficiŰnte alcoholcontroles. "Door over verschillende jaren de uitgevoerde controles op dezelfde tijdstippen, plaatsen en met een gelijklopende tactiek met elkaar te vergelijken kan men spreken van een positieve of negatieve evolutie."

(Jos Remaut)