Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Veiligheid aan scholen moet omhoog"

Het Laatste Nieuws

18 oktober 2016

De verkeerssituatie aan de Izegemse schoolomgevingen kent heel wat pijnpunten. Dat bleek begin september nog uit ons grote verkeersonderzoek. De stad steekt daarom de komende maanden een tandje bij.

"Aan de achterkant van de Sint-RafaŽlsschool willen we een uitweg voor fietsers creŽren om de drukte aan de poort te verlichten. Aan de Heilige Familieschool overwegen we dan weer om een trage weg te optimaliseren", klinkt het. Het grote struikelblok aan de Sint-RafaŽlsschool is de parkeerdruk die 's ochtends en 's avonds aan de schoolpoort in de Baronielaan heerst. De werkgroep 'Mobiliteit' van de school ťn de directie zijn vragende partij voor eenrichtingsverkeer, een parkeerverbod aan ťťn kant van de straat of voor de invoering van een schoolstraat. Daarbij zou de Baronielaan voor en na schooltijd tien minuten afgesloten worden voor alle verkeer. "In theorie kan het om van dat deel van de straat een schoolstraat te maken, maar dat verlegt de parkeerdruk gewoon naar de omliggende straten", zei mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) toen in onze krant.

"Ondertussen kwamen er nog een aantal andere suggesties binnen voor de omgeving van de Sint-RafaŽlsschool", voegt hij daar nu, na overleg in de commissie Openbare Werken & Mobiliteit, aan toe. "Bedoeling is om met de directie en de werkgroep van de school een analyse te maken en enkele voorstellen te formuleren. Een van de opties die op tafel ligt, is het creŽren van een uitweg voor de fietsers via de Neerhofstraat. Die komt uit aan de achterkant van de school en zou de drukte aan de schoolpoort kunnen verlichten."

Ook voor de Heilige Familieschool op de Bosmolens maakte de stad haar huiswerk. "Daar bekijken we of we een trage weg naar de Wolvenhofstraat in gebruik kunnen nemen voor de leerlingen die met de fiets van en naar school rijden", gaat Himpe verder. "Ook willen we de ouders meer sensibiliseren om de kinderen niet aan de schoolpoort zelf af te zetten, maar wel de parking naast de kerk te gebruiken. We zetten immers elke schooldag drie gemachtigde opzichters in om de kinderen veilig de Leenstraat en de Meensesteenweg te laten dwarsen."

Er zijn ook concrete plannen om een trage weg in Kachtem tussen de Manestraat en de Hogestraat te optimaliseren. "Deze trage weg wordt nu al veel gebruikt door fietsers, maar kan beter aangelegd worden", licht de schepen toe. "Maar dan moeten we zeker ook het kruispunt van de Binnenstraat en de Manestraat grondig bekijken, want het is er momenteel niet echt veilig."

In Emelgem is er in de Prinsesstraat aan de Sint-Pietersschool intussen al een aanpassing. De school zorgde zelf voor een nieuwe in- en uitgang voor de fietsers. De verkeersdienst plaatste paaltjes en een wegmarkering, zodat de kinderen er veilig kunnen in- en uitrijden.

Ook in de Kasteelstraat is er nu, ter hoogte van Prizma Campus Middenschool, een extra wegmarkering. "De Kasteelstraat is daar al een zone 30, maar doordat de Middenschool nu ook het voormalige gebouw van FOD FinanciŽn gebruikt en de leerlingen de weg moeten dwarsen, is een extra wegmarkering geen overbodige luxe", besluit schepen Himpe.

De schepen belooft dat er in de loop van de volgende maanden met de directie van elke lagere school een overleg komt om de situatie ter plaatse te bekijken.

(Valentijn Dumoulein)