Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Streekhuis Roeselare-Tielt zal niét verhuizen naar kasteel Wolvenhof in Izegem

www.kw.be

30 november 2016

Dit werd door gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op de provincieraad uitdrukkelijk bevestigd aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), die tevens schepen is in Izegem. Stad en provincie moeten nu samen op zoek naar een andere zinvolle invulling van het kasteel.

Hiermee worden de aanvankelijke plannen fors gewijzigd, want in 2010 sloten de stad Izegem en de Provincie een erfpachtovereenkomst precies met de bedoeling het Streekhuis op termijn in het kasteel onder te brengen. Dit moet dan weer gekaderd worden in de zoektocht naar een zinvolle bestemming voor het verkommerde kasteelgebouw, dat eigenlijk moest worden mee gekocht wilde men het domein verwerven.

Ondertussen is de uitbouw van het nieuwe provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof (een combinatie met het naastliggende kasteeldomein Wallemote, waar de stad Izegem eigenaar is van het kasteel en dat onlangs ook grondig renoveerde) een waar succesverhaal, dat door de bevolking fel wordt gesmaakt.

Restauratie sputtert

Maar met het kasteel Wolvenhof zelf, dat werd gebouwd in 1913, lukt het niet zo goed. Het gebouw is sinds 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed en dus kunnen er subsidies komen van het Agentschap Erfgoed. Maar daar staat Wolvenhof niet bepaald bovenop de agenda, en bijkomend probleem is dat de provincies sinds 1 januari 2015 geen restauratiesubsidies meer mogen aanvragen, behalve voor dossiers die al zijn opgestart (en daar hoort Wolvenhof niet bij).

Weinig beweging dus, en dat is uiteraard niet goed voor het gebouw, dat snel verloedert. Recent werd wel besloten enkele instandhoudingswerken te laten uitvoeren, in afwachting van de effectieve opstart van de restauratie, normaliter voorzien voor volgend jaar.

Omdat alles langer aansleepte dan voorzien, en omdat het streekhuis Roeselare-Tielt niet langer op zijn locatie aan de Peter Benoitstraat in Roeselare kon blijven werd vorig jaar besloten van voorlopig zijn intrek te nemen in een leegstaand deel van het Huis van de Voeding, in de Spanjestraat in Roeselare. Een gebouw waar de provincie ook heel wat andere activiteiten ontwikkelt, en waar dus wel een zekere synergie ontstaat. Dat voorlopig zal nu dus definitief worden. Al is dat niet echt een verrassing, want eerder was al aangegeven dat het allicht die richting zou uitgaan.

Maar wat dan wél ?

Rest dan natuurlijk de vraag wat er dan wél met het kasteel Wolvenhof moet gebeuren. "De Provincie gaat nu samen met de stad Izegem op zoek naar een passende invulling", luidt de officiële uitleg, maar het is nu al duidelijk dat de het Izegemse stadsbestuur hiervoor vooral rekent op initiatief van de deputatie. Gedeputeerde Guido Decorte benadrukt dat de provincie beslist vragende partij is voor een invulling die een meerwaarde biedt aan het provinciedomein, waar ondertussen al zoveel is in geïnvesteerd. Zo kwamen er o.m. al een uitbreiding, nieuwe paden en een speeltuin.

In een verder verleden zijn er ooit nog eens plannen geweest voor een Interlokaal Productie- en Communicatiecentrum voor Hedendaagse Beeldende Kunst - Zuid en Midden West-Vlaanderen. Maar een piste als deze is, gezien de fel veranderde tijdsgeest en de nieuwe taakstelling van de provincies, allicht zo goed als onmogelijk. Ondertussen blijft de Provincie uiteraard wel verder verantwoordelijk voor het kasteelgebouw dat het in erfpacht heeft.

(Jos Remaut)