Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stedelijk comité externe relaties Izegem had zes jaar lang verdoken rekening

www.kw.be

24 februari 2016

Er vielen nogal wat lijken uit de kast op de jongste Izegemse gemeenteraad. Zo onthulde schepen Kurt Himpe (N-VA) het bestaan van een aparte, verdoken rekening bij het stedelijk comité externe relaties. "Iets wat onwettelijk is en absoluut niet door de beugel kan."

De onthulling kwam er als antwoord op een interpellatie van Geert Leenknecht (Open VLD) over de groeiende onvrede bij een aantal Izegemse adviesraden en comités.

Schepen Kurt Himpe (N-VA) loochende alvast niet dat er momenteel moeilijkheden zijn bij het comité externe relaties. "Maar er is daar ook wel een en ander gebeurd in de voorbije maanden. Bij de afrekening van de Izegemse deelname aan de Bad Zwischenahner Woche werd door een comitélid een vraag gesteld over de opbrengst van de stand op de feestweek in de Duitse partnerstad. Naar aanleiding van die vraag heeft de financiële dienst de afrekening bekeken. Daaruit bleek dat er bepaalde uitgaven door de stad betaald werden, maar er waren geen inkomsten. Toen we meer uitleg vroegen, bleek dat er een aparte rekening bestond, waar noch onze stedelijke financieel beheerder noch ikzelf weet van hadden. Na een reeks gesprekken met de betrokkenen, hebben we hen erop gewezen dat het bestaan van die aparte rekening niet kan getolereerd worden. We gaan wel uit van de goeie bedoelingen van de betrokkenen, want volgens hen was dit enkel een praktische oplossing."

"Is organisatie van een vriendengroep !"

"Intussen is een deel aangekochte materialen die met geld van die rekening werden aangekocht, weer overgedragen aan de stad. Maar de leden die onlangs ontslag genomen hebben uit het comité externe relaties, waren precies betrokken bij de organisatie van de stand op de Woche en kunnen zich niet neerleggen bij de zienswijze van de stad. We kregen van hen ook te horen dat de organisatie van de stand geen officiële activiteit van het comité externe relaties is, maar van een vriendengroep. Dat lijkt me toch erg bizar."

"In elk geval: over de financiële afwikkeling van een en ander was er een compleet gebrek aan transparantie, iets wat toch echt nodig is bij een stedelijk comité. We zijn trouwens als sinds augustus 2015 bezig met de breuken te lijmen. Heel wat mensen hebben er al een pak tijd in gestoken. We hebben zelfs geprobeerd om een oplossing te vinden voor we het op de algemene vergadering van het comité Externe Relaties hebben gebracht. Daar werd ook duidelijk dat heel wat leden niks van die aparte rekening wisten."

"En het is pas enkele uren geleden dat onze financieel beheerder inzage heeft gekregen in de rekeninguittreksels van het laatste jaar van de verdoken rekening. Dit bewijst hoeveel voeten in de aarde deze kwestie heeft gehad."

(Jos Remaut)