Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur wil boetes voor roekeloze fietsers op rotonde

Het Nieuwsblad 

13 september 2016

Veel fietsers gebruiken nog altijd de rotondes op de N36, in plaats van de fietstunnels. Mobiliteitsschepen Himpe (N-VA) overweegt boetes te laten uitschrijven voor roekeloze tweewielers.

“Nu het schooljaar weer gestart is en extra fietsers en autobestuurders zich op de weg begeven, zetten drieste fietsers de verkeersveiligheid onder druk”, zegt Izegems fractieleider Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. “Twee rotondes op de N36, met het kruispunt van de Meensesteenweg en dat van de Leenstraat, vergen extra aandacht. Ondanks de nabijheid van fietstunnels moeten we vaststellen dat heel wat fietsers die tunnels negeren en de rotonde oprijden, wat leidt tot levensgevaarlijke situaties.”

Sintobin vraagt het stadsbestuur om extra inspanningen om de tunnels te promoten. Ook de scholen zouden dat kunnen doen, vindt hij. “Misschien moet het stadsbestuur zelfs onderzoeken of die tunnels niet verplicht kunnen worden. Het zou de verkeersveiligheid sterk verhogen en dat is wat we tenslotte allemaal willen.”

“Het gebruik van de fietstunnels is inderdaad heel belangrijk om de N36 over te steken”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (NVA). “We hebben de politiediensten gevraagd om te sensibiliseren.”De mobiliteitsdienst contacteerde ook de scholen om fietsers aan te zetten de tunnels te gebruiken. “Jammer genoeg kunnen we de fietsers niet verplichten de tunnels te gebruiken, aangezien het enkel om een noord-zuidverbinding gaat. Fietsers die uit de oostwestverbinding komen, moeten een grote omweg maken om het tunneltraject te bereiken.”

“Voor de fietsers op de noord-zuidverbinding is het gebruik van de rotonde minder veilig”, bevestigt Himpe. “Zij stremmen zo ook het autoverkeer. De fietsers denken bovendien nog dat ze voorrang hebben.” De schepen heeft dan ook maar één boodschap aan de fietsers: “Ter hoogte van de rotondes op de N36 hebben fietsers géén voorrang. Wie zomaar de N36 kruist zonder voorrang te verlenen, brengt zichzelf in gevaar én loopt ook het risico te worden beboet.”

Schepen Himpe heeft de politiediensten gevraagd om, na preventieve controleacties, fietsers ook te beboeten op die plaats.

(Frank Meurisse)