Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur maakt kruispunten veiliger voor schoolkinderen

Het Nieuwsblad

18 oktober 2016

Het stadsbestuur houdt de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen tegen het licht. Nadat eerder al het kruispunt aan de scholencampus Bellevue onder handen werd genomen, is ook gewerkt aan de Kasteelstraat en staan nog initiatieven op stapel.

Het Izegemse stadsbestuur zal de omgeving van elke Izegemse school bekijken om de verkeerssituatie te verbeteren. Dat meldt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). Het kruispunt met de Bellevuestraat en de Heilig-Hartstraat werd al aangepakt. De situatie is er nu duidelijker geworden. Sinds een ongeval een tijd geleden, waarbij een scholier zwaargewond raakte, gebeurden daar geen ongevallen meer.

“Het kruispunt kunnen we nu als veilig beschouwen”, zegt directeur Dirk Mestdag van het atheneum Bellevue in wiens school de betrokken leerling school liep. “We vroegen de stad een oplossing, en die is er gekomen. De onveiligheid is weggewerkt. De snelheid wordt al een stuk eerder in de Heilig-Hartstraat teruggeschroefd door een wegversmalling en op het kruispunt is met de middengeleider alles voor iedereen duidelijk.”

Ook in de Kasteelstraat greep de stad in. “We voorzagen in een extra wegmarkering ter hoogte van Prizma Middenschool Izegem. Er geldt daar al een zone 30, maar doordat de Middenschool nu ook het voormalige gebouw van Financiën aan de overkant gebruikt en de leerlingen de weg moeten oversteken, is een extra wegmarkering geen overbodige luxe”, zegt schepen Himpe.

Maar daar blijft het niet bij. Ook andere scholen in de stad hebben suggesties gedaan en die situaties worden nu bekeken. Er kwam bijvoorbeeld een aantal voorstellen binnen voor de omgeving van de Sint-Rafaëlsschool. “Zoals een uitweg voor de fietsers via de Neerhofstraat”, zegt de schepen. “Voor de school op de Bosmolens wordt bekeken of een trage weg naar de Wolvenhofstraat opengesteld kan worden voor leerlingen die met de fiets van en naar school rijden.”

Paaltjes

Er zijn ook concrete plannen om een trage weg in Kachtem tussen de Manestraat en de Hogestraat te verbeteren. “Deze route wordt nu al veel gebruikt door fietsers, maar kan beter aangelegd worden”, licht de schepen toe. “Maar dan moeten we zeker ook het kruispunt van de Binnenstraat en de Manestraat grondig bekijken, want het is er niet echt veilig.”

In Emelgem gebeurde in de Prinsesstraat aan de Sint-Pietersschool intussen al een aanpassing. “De school zorgde zelf voor een nieuwe in- en uitgang voor de fietsers. De verkeersdienst installeerde paaltjes en een wegmarkering.”

In de komende maanden wordt met de directie van elke lagere school een overleg gepland om ter plaatse de situatie te bekijken.

(Frank Meurisse)