Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

River Terminal in 2019 operationeel

Het Nieuwsblad

1 december 2016

De aanleg van de River Terminal Roeselare op de grens van Izegem en Roeselare is een positief vooruitzicht in tijden waar transportbedrijven aan de alarmbel trekken omdat het fileprobleem op de weg handenvol geld kost.

De River Terminal zal de nog te realiseren zone Sasbrug op Izegemse bodem verbinden met de zone Schaapsbrug in Roeselare, langs de kanaaloever aan de kant van de spoorweg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het een project van water, weg en spoor zou worden. Die laatste pijler blijkt echter niet haalbaar.

“Een van de belangrijkste voorwaarden om een spoorterminal rendabel te maken is dat er voldoende wagons kunnen worden ontvangen. Een bloktrein telt 27 wagons en heeft een spoorlengte van ongeveer 650 meter nodig. Dat lukt op die plaats niet”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).

Blijft zinvol

Toch is de combinatie van weg- en watertransport nog steeds zinvol, volgens Izegems schepen van Mobiliteit en provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Er zullen vooral bulkgoederen en paletten verscheept worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) wil de terminal in concessie geven aan RTW nv, de River Terminal Wielsbeke. Dan kan er gestreefd worden naar een

maximale synergie tussen beide terminals. Het is nu nog wachten op een technische studie, daarna kunnen de werken van start gaan. De kostprijs van de binnenvaartterminal wordt geraamd op 5,5 miljoen euro. Het project wordt voor 80 procent gefinancierd door Waterwegen en Zeekanaal nv. Het resterende deel legt RTW nv op tafel.

(Frank Meurisse)