Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Renovatie kasteel Wolvenhof schuift deels op

Het Laatste Nieuws

26 oktober 2016

Een groot deel van de gereserveerde budgetten voor de renovatie van kasteel Wolvenhof is naar volgend jaar verschoven. Dit jaar stond daar aanvankelijk 322.500 euro voor opzij, maar na een budgetwijziging is daarvan 233.000 euro naar 2017 verschoven. Dat bedrag zal vooral naar de opmaak van het beheersplan gaan. "De zwammen zijn bestreden. Dat kostte ongeveer 58.000 euro. Er is een meerkost, omdat ook de houten keperstructuur onder de parketvloer in de rookkamer aangetast was", zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). "De badkamer van het appartement moest na de verwijdering van de aangetaste vloerroostering opnieuw ingericht worden en dat kostte ongeveer 5.000 euro. Het zinken dak en de dakgoten zijn in zeer slechte staat en werden zoveel als mogelijk gedicht, wat meer dan 6.000 euro kostte." Volgende maand legt de provincie het beheersplan voor aan de dienst Onroerend Erfgoed. Daarna kan de opmaak van een ontwerp en het bestek voor de eigenlijke renovatie starten.

(Valentijn Dumoulein)