Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Renovatie kasteel Wolvenhof grotendeels naar 2017 uitgesteld

www.kw.be

25 oktober 2016

Een groot deel van het budget voor de renovatie van het kasteel Wolvenhof in Izegem is verschoven naar 2017. Dat meldt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V), op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Normaal gezien was er voor 2016 een bedrag van 322.500 euro voorzien voor renovatiewerken en erelonen aan het kasteel Wolvenhof op het provinciaal domein Wallemote. "Maar via een budgetwijziging werd echter 230.000 euro naar 2017 verschoven", weet provincieraadslid en Izegems schepen Kurt Himpe (N-VA). "Dat bedrag gaat grotendeels naar de opmaak van het beheersplan."

Ondertussen is de zwambestrijding wel volledig uitgevoerd. "Dat kostte zo'n 58.000 euro en viel duurder uit dan voorzien doordat ook de houten keperstructuur onder de parketvloer in de rookkamer van het kasteel aangetast was. De badkamer van het appartement moest na de verwijdering van het getroffen vloerrooster opnieuw ingericht worden, iets wat 5.000 euro kostte."

Beheersplan bijna klaar

Ook het zinken dak en bijhorende dakgoten zijn in erg slechte staat en werden nu zoveel mogelijk gedicht. "Opnieuw goed voor een meerkost van 6.000 euro."

Het beheersplan moet volgende maand klaar zijn en kan dan ter goedkeuring aan de dienst Onroerend Erfgoed voorgelegd worden. "Daarna kan gestart worden met de opmaak van een ontwerp en de bestekken voor de restauratie van het kasteel. Ik ben wel tevreden dat de renovatiewerken effectief gestart zijn. Die zijn echt nodig, want nu al is gebleken dat bepaalde delen er nog erger aan toe zijn dan we aanvankelijk dachten."

(Philippe Verhaest)