Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Reglement subsidies cultuurprojecten gewijzigd

Het Laatste Nieuws

24 oktober 2016

De stad wijzigt het reglement voor zijn projectsubsidies op cultuurvlak lichtjes. Er is nu specifiek in opgenomen dat het project op Izegemse grondgebied moet plaatsvinden.

"Het subsidiebedrag kan maximaal 20 procent van de bewezen kosten bedragen. Ook het reglement voor jubilerende cultuurverenigingen is aangepast. "Vroeger konden verenigingen een toelage van 100 euro aanvragen of een ondersteuning vragen voor een project met een duidelijke culturele meerwaarde, waarbij 10 procent van de kosten met een maximum van 300 euro subsidie kon verkregen worden", licht cultuurschepen Kurt Himpe toe.

"Die laatste mogelijkheid viel eigenlijk samen met het reglement voor projectsubsidies. Daarom wordt die tweede mogelijkheid nu geschrapt.

(Valentijn Dumoulein)