Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Protest tegen knip Krekelstraat neemt toe: "We moeten grote omweg maken"

Het Nieuwsblad

25 november 2016

“Maak de knip in de Krekelstraat ongedaan.” Die wens kwamen zes omwonenden van de Krekelstraat in de vorm van een petitie overhandigen in het stadhuis. Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) had oren naar hun verzuchtingen maar zegt dat het maar om een proefproject gaat.

In de Krekelstraat staat momenteel een proefopstelling in het stuk tussen de Ommegangstraat en de Bellevuestraat. Bloembakken maken de doorgang er onmogelijk. Omgekeerd kunnen sporters en jongeren wel ongehinderd van de sportsite Krekel Noord naar Zuid en omgekeerd.

“Dat is ook de reden waarom de straat geknipt werd”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe. “Die vraag kwam naar boven in het toekomstproject Visie 2030, toen de bevolking bevraagd werd. Het is niet alleen gunstig voor de sporters, maar ook voor kinderen en jongeren die vanuit het JOC richting speelplein naast het zwembad trekken.”

Het project Visie 2030 stippelde niet alleen een aaneenschakeling van de sportcentra uit, maar verbond ook het verderop gelegen stadsdeel Bosmolens, door de Rijksweg op te tillen. Op die manier ontstaat een lange corridor.

Dit blijft voorlopig toekomstmuziek en als het aan een pak omwonenden - voornamelijk van de achterliggende wijk - van de Krekelstraat ligt, mag het afsluiten van de Krekelstraat zelf ook achterwege gelaten worden.

“Tal van wijkbewoners moeten een grote omweg maken”, zegt Jean-Claude Coelembier. Hij kwam samen met vijf andere wijkbewoners een petitie overhandigen. Ze trokken van deur tot deur en sprokkelden 151 handtekeningen. “We stellen vast dat ruim 76 procent tegen het afsluiten van de straat is.”

Maar niet alleen de omweg is er te veel aan, de indieners van de petitie zien nog een ander gevaar opdoemen.

Probleem verschuift

“Al het verkeer dat rond moet rijden, wordt richting Bellevuestraat en Heilig Hartstraat gestuurd. Een locatie waar zich scholen bevinden en de ingang van het sportcentrum. Het probleem wordt dus gewoon verschoven. Beter zou zijn een verkeersplateau en/of een zone 30 in te richten in de Krekelstraat.”

Schepen Kurt Himpe had oren naar de verzuchtingen van de bewoners maar kan nog geen uitspraak doen.

“Het gaat om een proefproject. Zoiets deden we al in de Meensestraat. Daar waren de bewoners wél van mening dat de straat beter afgesloten bleef. Intussen is dat definitief. Nog tot eind deze maand kunnen bewoners en omwonenden van de Krekelstraat opmerkingen maken en pas dan gaan we de eindbalans opmaken.”

(Frank Meurisse)